„Jednak z těchto prostředků jako město opravujeme zámek, ale máme také komisi, která peníze rozděluje i dalším subjektům,“ předeslal starosta.  Na základě doporučení tato komise zastupitelé odhlasovali ještě tři smlouvy na přidělení peněz.

První příspěvek je pro Římskokatolickou farnost Kolín, která díky němu bude opravovat dům čp. 17 v Brandlově ulici, konkrétně celou střechu. Jedná se o dům s nástěnnými hodinami, kde v minulosti bydleli bratři Kamarýtovi. Práce vyjdou přibližně na milion, podíl církve bude cca 420 tisíc, ministerstva 520 tisíc a město přidá 100 tisíc korun.

Další příspěvek poputuje na odvlhčení chrámu sv. Bartoloměje, kde se sanuje zeď mezi zvonicí a Starou školou. Od ministerstva na tuto akci půjde kolem 450 tisíc, od církve 150 tisíc a od města 40 tisíc.

Třetí akcí je oprava střechy včetně krovů na domě v Rubešově ulici čp. 57, tedy naproti spořitelně. Jde o soukromý objekt, kde vlastník zaplatí kolem půl milionu, ministerstvo přibližně 260 tisíc a město 84 tisíc korun.