„V současné době je hotová prvotní studie trati, která by měla vést zřejmě přes Říčany k nám,“ potvrdil starosta města Jiří Kahoun s tím, že jde o iniciativu kraje.

Černokostelečtí by kolejové spojení do Prahy vítali, jelikož nyní je dostupnost do hlavního města složitá. Lidé mohou využívat autobusové linky nebo jezdit do Prahy autem. To však není jednoduché, jelikož doprava je hlavně v ranní a odpolední špičce opravdu velká a lidé tak musí vyjíždět s velkým předstihem a počítat na trase se zdržením. Cestování za prací tak mnohdy zabere několik hodin. „Když jedete do Prahy, stojíte většinou už v Mukařově v koloně,“ přiblížil současnou dopravní situaci Jiří Kahoun.

Tomu by se osobně plán vystavět koleje, po kterých by jezdila vlakotramvaj líbil. Má však obavy, že není možné projekt uskutečnit. „Území v okolí Prahy je dost zastavěné, nedokáži si představit, kudy by trať vedla,“ přiznal s tím, že pokud se vše podaří vymyslet, bude jedině rád. Město totiž dopravní obslužnost do Prahy chce řešit.
Kraj se projektem zabýval již v minulém roce, kdy vypsal zakázku na zpracování technické studie pro tento projekt.

Stude by měla sloužit jako podkladový materiál pro územní plány měst a obcí a navíc také jako podkladový materiál pro aktualizaci zásad územního rozvoje.

Podle mluvčí Středočeského kraje Heleny Frintové nyní zpracovatel odevzdal vyhotovenou studii k připomínkám kraji. „ Studie je zaměřena celkem na 6 dopravních směrů, kde Kostelec nad Černými Lesy ( je jednou z prověřovaných lokalit,“ vysvětlila.

Zpracovatel se ve studii podle jejích slov zabývá prověřením možností zavedení kolejové dopravy mezi Prahou a Kostelcem, přičemž navrhuje několik variant technického řešení i trasování, kdy zvažuje prodloužení tramvajového systému z Prahy do regionu, využití železniční sítě či kombinace obou systémů, tzv. systému vlakotramvaje.

„V tuto chvíli bude probíhat připomínkování studie a hledání vhodné varianty řešení. V rámci spojení Prahy a Kostelce bude mimo jiné velmi záležet na vyřešení přeplněné kapacity železniční infrastruktury v relaci Praha – Říčany a silniční infrastruktury v relaci Říčany – Kostelec,“ dodala Frintová s tím, že výsledné řešení bude hodně záviset na úzce projednané kooperaci se Správou železniční dopravní cesty ve věci zkapacitnění trati, u které se dá očekávat zásadní zlepšení až v případě vybudování vysokorychlostní trati ve směru Praha – Benešov, kam budou přesunuty vlaky dálkové dopravy, které uvolní kapacitu stávající trati pro regionální dopravu.

Řešení přeplněné dopravy na I/2 (Říčanay - Kostelec)
* nutná úzká spolupráce s obcemi
* vyhledat vhodné řešení pro přesun silného provozu ( možnost obchvatu měst a regulace provozu uvnitř měst)
* pokud vznikne kolejové spojení Praha - Kostelec, musí vzniknout P+R parkoviště u trati