Celkem se sešlo devět různých návrhů. „Byl už vybrán vítězný návrh, potvrdila ho už i rada města,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Současně doplnil, že s vítězným návrhem se samozřejmě seznámí veřejnost, a to na chystané výstavě návrhů s komentářem architekta, vedení města, budou přítomni i autoři vítězného návrhu. Výstava se uskuteční zhruba na začátku podzimu.

„Bude samozřejmě další dopracování vítězného návrhu na základě připomínek města i na základě podnětů z ankety, místních setkání s architektem přímo v parku, což probíhalo už minulý i předminulý rok,“ podotkl místostarosta.

K připomínkám radnice patří, a je to i názor, který převládal v anketě veřejnosti, že by v parku měla být fontána, kašna, zkrátka nějaký vodní prvek. Ten ve vítězném návrhu zahrnutý není. „Ale určitě se o něm budeme dál bavit a bude se na něm pracovat,“ ujistil Michael Kašpar.

Podle jeho slov vítězný návrh respektuje stávající zeleň. „Není tam prakticky žádné kácení, to je důležitá věc. Respektuje také současné rozložení parku včetně podle mého názoru nejfrekventovanějšího směru, kudy lidé chodí směrem na polikliniku. Ale vytváří i nové přístupy směrem od polikliniky apod.,“ naznačil místostarosta.

Hlavní změnou bude otevření Komenského parku z Kutnohorské ulice nebo také vytvoření přístupu od městského divadla.

„Architektonický návrh nepředstavuje žádnou revoluci, která by z Komenského parku udělala Disneyland. Zůstává park, respektuje se, kudy se nejčastěji chodí,“ doplňuje starosta Vít Rakušan. „Důležité je zmíněné otevření z Kutnohorské ulice. To byla trochu provozní slepota, za kterou jsem se sám styděl. Ale architekt hned při prvním pohledu na park řekl, že jeho základní chybou je to, že vstup do něj, který je historicky právě z Kutnohorské ulice, je zakrytý autobusovou zastávkou a plakátovacími plochami,“ říká starosta. Plakátovací plochy půjdou samozřejmě pryč a vytvoří se pěkný otevřený vstup do příjemného parku se vzrostlými stromy opravdu z Kutnohorské ulice.

Jak připomněl místostarosta Kašpar, v parku dojde také ke změnám materiálu, bude tam například zámková dlažba apod.

Obyvatelé Kolína se v parku těší například právě na zmíněnou fontánku nebo kašnu, která by ho příjemně osvěžila zrovna v současných horkých dnech, kdy je suchý až vyprahlý. Mrzí je také odpadky na zelených plochách, rádi budou i za nové osvětlení, které parku dodá na větší bezpečnosti.

Po proběhnuvší soutěži na architektonicko – krajinářské řešení parku bude nyní následovat projektování, k vlastním úpravám parku by mělo dojít kolem roku 2020. Přesnější cena úprav zatím známá není, odhaduje se na necelých 20 milionů.