Příjem žádostí od občanů bude po celý měsíc únor na podatelně městského úřadu. Formulář žádosti je možné vyzvednout si na odboru ekonomicko – správním, popřípadě také v podatelně.