„Pandemie covid-19 s sebou bohužel přinesla i výrazné navýšení objemu kontaminovaného odpadu nejen ze zdravotnických zařízení. Tento odpad je následně převážen mnoho kilometrů do spalovny nebo na skládku, což představuje riziko pro všechny články přepravního řetězce. Řešení Converter toto riziko zcela eliminuje, protože odpad je dekontaminován přímo v místě jeho vzniku,“ popsal Leoš Grelich, obchodní ředitel společnosti Ventos Energy Solutions, která v kolínské nemocnici nové řešení instalovala.

Technologie, která doposud nebyla v ČR použita, byla před spuštěním do ostrého provozu testována v laboratořích Vysokého učení technického v Brně. Kromě zdravotnických zařízení je využitelná také pro zpracování směsného komunálního odpadu nebo vytříděných obalů.

Nebezpečný odpad, včetně například chirurgických nůžek nebo použitých injekčních stříkaček, je nejprve rozdrcen a zbaven ostrosti a následně je párou při teplotě převyšující 150 °C dekontaminován a zbaven infekčnosti. Výstupem se suchý recyklát o výrazně nižší hmotnosti a objemu, který je následně druhotně využit jako alternativní palivo. Tento suchý odpad lze navíc déle skladovat a je možné jej na rozdíl od nebezpečného odpadu odvážet běžnými nákladními vozidly.

„Nemocnice v Kolíně produkuje průměrně 170 tun infekčního odpadu ročně. Před využitím converteru byl odpad odvážen speciálními nákladními vozidly do 130 kilometrů vzdálené lokality k dekontaminaci. Ročně tak nemocnice díky nové technologii ušetří přes 25 tisíc najetých kilometrů a 15 tun oxidu uhličitého,“ dodal Leoš Grelich.