Třem žákům bylo ještě navíc vysloveno poděkování s předáním hodnotného dárku. Martině Fukové za úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Ekonom, Michaele Ouřecké v grafických disciplínách a Zlatě Šmejkalové v soutěžích Wordprocessing.