Vznikne tady něco podobného, jako je například na Moravě Baťův kanál?

Starostové a místostarostové deseti obcí ležících na středním Labi se sešli společně se zástupci Asociace lodního průmyslu a Ředitelstvím vodních cest (ŘVC). Podle starosty Nymburka Miloše Petery je třeba, aby obce aktivně podporovaly turistický průmysl. „V loňském roce jsme podepsali Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť. V letošním roce budou hotové projekty, v roce 2014 by se mělo začít s jejich výstavbou," informoval Petera.

Veřejná přístaviště postaví ŘVC, obce vybudují infrastrukturu, přístupové cesty a zajistí základní údržbu. „Je to první krok k tomu, aby se na Labi rozvinula soukromá lodní doprava, která do měst a obcí přiláká více turistů. V budoucnu by měla vzniknout společnost, která by s příslušnými úřady a organizacemi řešila aktuální problémy a starala se o propagaci a koordinaci podnikatelských aktivit podél Labe," nastínil Petera. V nejbližší době obdrží obce návrh na zřízení této obecně prospěšné společnosti. Všichni se chtějí do dvou měsíců znovu sejít. „Inspirovali jsme se úspěšným projektem Baťův kanál, který je vyhledávanou turistickou atrakcí. Labe má daleko větší potenciál, bohužel ho zatím nikdo nedokázal využít," dodal Petera.

K Memorandu o spolupráci při budování veřejných přístavišť se připojil Nymburk, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čelákovice, Kolín, Lysá nad Labem, Poděbrady, Velký Osek a Neratovice. „K projektu se později připojila obec Oseček, zájem projevila i Sadská," uvedla mluvčí radnice Markéta Tomčíková.

Kaňku na kráse celému podniku může způsobit vláda, která uvažuje o zrušení Ředitelství vodních cest ČR. Podle vyjádření Pavla Hlaváče ze společnosti Zlatý pruh Polabí by mohlo dojít dokonce k likvidaci vodní dopravy na Labi. „Rušení Ředitelství vodních cest vnímám jako další z nedomyšlených škrtů, jimiž současná vláda podkopává možnosti a snahy o nastartování rozvoje v dnešní neveselé ekonomické situaci. Jedná se totiž o velmi významný krok vedoucí potenciálně k naprosté likvidaci vodní dopravy na českém území. Zlatý pruh Polabí dlouhodobě podporuje rozvoj vodní dopravy, samozřejmě především její labskou část. Naše společnost je předkladatelem Memoranda o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků", uvedl za Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč.