„Vždy se vedly dohady o tom, jestli Kolín vznikl na zelené louce jako plánované město, nebo jestli tu předtím bylo osídlení," uvedl archeolog.

Při rozšiřujících pracích na domě tak archeologové nalezli důkazy pro dřívější osídlení, než se očekávalo. Zásadním nálezem byla středověká studna, která byla vyhloubena do vrstvy s předměty ze staršího období. „V tomto případě se nám podařilo získat dost datovacího materiálu, převážně keramiky, zlomků různých nádob. Myslím si, že spolu s dalšími nálezy by to mělo být dostačující a průkazné k tomu, aby se s jistotou potvrdilo, že město nevzniklo na zeleném drnu, že tady již předtím bylo osídlení," řekl Zbyněk Sedláček.

Ve hře je i teorie o pravěkém osídlení Kolína

Ve hře je podle archeologa Zbyňka Sedláčka dokonce také teorie o pravěkém osídlení. „Nemohu ale nic říci dopředu, než uvidím umytý materiál. Co se vyndá ze země, je tak obalené písčitou hlínou, že těžko rozpoznám ozdobu, nebo tvary. Jiné způsoby datování jsou příliš drahé," uvedl.

Archeologové sice získali podle Zbyňka Sedláčka dostatek předmětů, aby podpořili teorii o vzniku Kolína v místě, kde již osídlení bylo.
„V současné době však nemůžu říci, zda mezitím nebylo padesát, nebo sto let nějakého období, kdy tu nikdo nebyl. Spíše to však vypadá, že stavby, které zde existovaly, ustoupily zakládanému městu a nějakým způsobem byly odstraněny," vysvětlil.

Lokátor, který hledal místo pro nové město, si toto území vybral kvůli optimální poloze, jak ji označil Zbyněk Sedláček. „Existovalo tady spoustu pramenů," řekl jeden důvod.

A právě poblíž vznikaly studny, které archeologům pomáhají. „Nálezy studen jsou důležité proto, že když se zkazila voda a lidé je už nepoužívali, tak tam házeli všechno možné, co nepotřebovali. Tak je jasně vrstvami doloženo, jak po sobě jednotlivé druhy osídlení šly," popsal archeolog.

Kolín čeká další průzkum u náměstí

Kolín však čeká další záchranný výzkum archeologů ve spojení s rekonstrukcí Veigertovského domu na náměstí. Ty mají trvat zhruba rok a poté sloužit muzeu. Jak řekla Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, v historickém jádru města se další nálezy dají očekávat. „V zadním traktu se bude stavět nová budova, která má mít základy až 4 metry. Dá se tak předpokládat, že narazíme na historické terény," uvedla.

Historické terény jsou podle jejích slov vrstvy zeminy, ve které se dají očekávat nálezy různých předmětů. „Člověk je tvor, který si odpadky stele pod sebe, takže terén narůstá," vysvětlila. Podle jejích slov je možné, že archeologové odhalí další studnu, která by s výzkumem mohla pomoci.

Pokud archeologové nějaké předměty objeví, čeká je jejich dokumentace, sběr a pak lze pokračovat se stavbou. „Pokud se nalezne něco zajímavého, stane se to součástí stále expozice. Kolín si to zaslouží, archeologie je v historickém městě vždy zajímavá," řekla Irena Benková. Archeologický průzkum ve Veigertovském domě by měl začít příští týden společně se stavbou.