Spolu s královnou krásy ocení diváci potleskem a sponzoři cenami také první i druhou vicemiss, Miss sympatie publika a navíc jedna ze všech přihlášených uchazeček, kterých bude maximálně čtyřicet, získá šerpu Miss čtenářů Deníku.

„Spolu s přihláškou je nutné zaslat také fotografie dívky. Portrét po ramena a celou postavu. Každé Okresní sdružení hasičů Středočeského kraje může být zastoupené libovolným počtem hasiček splňující podmínky účasti. V případě velkého zájmu si může každý okres uspořádat své předkolo soutěže," informovala Iva Šímová Zradičková, první Miss hasička Evropské unie a autorka přípravy i scénáře prestižní akce v konopišťském amfiteátru, která se koná pouze jednou za dva roky, vždy v květnu.

Přihlášené hasičky z celých středních Čech budou na neveřejný casting pozvané prostřednictvím elektronické komunikace. O konkrétním termínu a místu (v předchozích ročnících Praha Michle) budou dívky informovány do dvou týdnů od ukončení zasílání přihlášek do soutěže, kterým je poslední únorový den. Předpokládaný termín castingu je březen nebo duben.

Při výběru finalistek se porota bude při pohovoru každé dívky individuálně ptát na její činnost v dobrovolném či profesionálním sboru, zájmy, záliby a pohybové schopnosti, které pak uchazečky ve skupinkách předvedou při krátké promenádě, v níž bude zařazená jednoduchá choreografie. Chůze v lodičkách v zástupu, otočka a odchod. A pak ještě jednou každá z dívek sama s krátkou pózou před porotou jako pro fotografování. To skutečné s profesionálním fotografem je bude čekat vzápětí. „Na promenádu v civilním oblečení a chůzi v lodičkách doporučujeme společenské oblečení. Nejsou vhodné jeansy, ani volný oděv," připomněla garantka soutěže Iva Šímová Zradičková.

Fotoreportáž z jarního castingu zveřejní Deník v novinách i na webových stránkách a zároveň spustí hlasování čtenářů.

Prvenství v novinové anketě se vítězka s nejvyšším počtem hlasů ze všech účastnic castingu, porota i diváci v amfiteátru dozví až přímo na pódiu při finále hasičského dne, krátce před vyhlášením Miss hasička Středočeského kraje 2015 v sobotu 23. května.

Po castingu, jehož výsledky se kandidátky spolu s upřesněním soutěžních disciplín dozví do 14 dnů, čeká šest vybraných finalistek a náhradnice dva jednodenní víkendové nácviky.

Při nich si dívky ve vhodném sále nebo tělocvičně společně doladí nástupy, choreografii, odchody, vyzkouší slavnostní šaty z půjčovny a prakticky si pak vše zopakují i s doprovodnou hudbou při generálce přímo na pódiu. Tam také každá z vystupujících dostane šanci prožít na nečisto šerpování, korunovaci, blahopřání i korunovaci.

Ještě v průběhu přípravy na finále zažije vybraná šestice i s náhradnicemi rozhovor a další fotografování pro Kolínský deník nebo jeho regionální partnerské mutace ve středočeských okresech podle jejich bydliště, sídla sboru, místa studií nebo pracoviště.

Volba Miss hasičky bude na Konopišti součástí společenské prestižní akce s kulturním i soutěžním programem.

„O vítězkách rozhodne porota skládající se z minimálně deseti členů z řad odborníků a hostů. Miss sympaťačku si zvolí sami přítomní diváci," upřesnila někdejší Miss hasička EU. Vítězky obdrží věcné ceny, korunku a šerpu.