V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro patnáct z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Kolínsko

1) Městské sociální a zdravotní služby Kolín, domov pro seniory, Nad Zastávkou 64, Kolín II, 280 02 Kolín

Fotogalerie: Městské sociální a zdravotní služby v Kolíně

Mezigenerační setkávání
Projekt je založený na propojení generace seniorů z domova a mladé generace studentů a žáků základní a praktické školy V Kolíně. Jedná se o několik setkání v roce (s frekvencí 1x za tři týdny), kdy do domova přijde skupina žáků z praktické školy a společně s našimi seniory tvoří. Vytváříme nejrůznější výrobky od papírových přání až po keramické ozdoby. Žáci se pod vedením pedagogů snaží získat praktické dovednosti a navazovat kontakty s nejstarší generací. Klienti domova naopak pookřejí při společném tvoření s dětmi a mládeží. Specifické na projektu je i to, že se jedná o žáky a studenty se specifickými potřebami učení, fyzickými i psychickými hanicapy. Učíme se tak vzájemné toleranci a poznávání odlišného způsobu chování, prožívání a vnímání světa kolem nás. Součástí setkávání je i hudební vystoupení žáků pro naše klienty v době Vánoc a Velikonoc.

2) Domov pro seniory Předhradí, Školní 50, Předhradí, 289 41 Pňov-Předhradí

Fotogalerie: Domov pro seniory v Předhradí

Společné aktivity s dětmi z mateřské školy
Mateřská škola sídlí hned vedle našeho domova a spolupracujeme s ní už dlouho. Každý rok k nám chodí děti na besídky, ať už na Vánoce, nebo k Mezinárodnímu dni žen. My na oplátku pro ně zase chystáme vždy nějaké tvořeníčko, třeba ke Dni dětí. V minulých letech jsme pro školku pořádali například Indiánský nebo Kovbojský den. V letošním roce se chystáme v tom pokračovat a také jsme začali chodit předčítat dětem pohádky do mateřské školy.

3) Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Kouřimská 15, Kolín I, 280 02 Kolín

Fotogalerie: Diakonie Českobratrské církve evangelické v Kolíně

Spolupráce Domova pro seniory s MŠ Šikulka v Libici nad Cidlinou
Projekt se týká Domova pro seniory v Libici nad Cidlinou. Spolupráce s mateřskou školou probíhá už několik let. Naši klienti chodí dětem do školky číst pohádky, osvědčily se nám společné výtvarné dílny a příležitostné akce, na kterých se potkáváme během roku při různých příležitostech. Spolupráce nás oboustranně obohacuje. Přináší nový pohled na jinou generaci, obě zúčastněné strany učí toleranci a nadhledu, přispívá k vzájemné úctě a pochopení. V letošním roce bychom rádi naši spolupráci zintenzivnili takto: - čtení pohádek dětem cca 1x měsíčně - tematická výtvarná dílna - Velikonoce - vystoupení dětí pro seniory - jaro, Svátek matek - společný sportovní turnaj - kuželky - vzájemná návštěva s prohlídkou budovy a besedou 'Co máme společného' - jarmark s výrobky - akce na poznávání s novými předškoláky - tematická výtvarná dílna - Vánoce - společné Mikulášské Bingo - vystoupení dětí pro seniory - Vánoce - vánoční překvapení pro děti.