Umožňuje to takzvaná dluhová mezera, která nastane v září letošního roku. To znamená, že by město mohlo splatit úvěr předčasně a bez sankcí. Háčkem však zůstává fakt, že město takové finanční prostředky nemá, upozornil kolínský starosta Vít Rakušan. „Nejlepší by bylo, kdyby stát výrazně pomohl návratnou bezúročnou finanční výpomocí," podotkl. Město sice žádost podalo, výsledek ale ještě nezná. „Zatím nemáme odezvu," dodal.

Pomocí směnečného programu může ušetřit 45 až 47 milionů korun ročně, řekl místostarosta Jan Pospíšil. Návrh posoudí externí odborníci, schválit by jej mělo zastupitelstvo města nejpozději v červnu.

Dluh Kolína je přes 700 milionů korun a město ho splácí částkou 110 milionů korun ročně. Radnice chce přenastavit podmínky splácení úvěru, kdy musí mít peníze pro banku připravené na zářijový termín.

Město jde cestou nejvyšší možné jistoty, říká místostarosta Jan Pospíšil

Podle Pospíšila existují čtyři způsoby řešení, jak pokračovat ve finanční dluhové službě města, představitelé politických klubů zvolili cestu nejvyšší možné jistoty.

Pokud by město šlo do vyššího rizika, dalo by se ušetřit ale ještě více. Touto cestou však vedení Kolína nepůjde. „Kdybychom hospodařili s vlastními prostředky, tak by byla možnost část peněz nezajistit. Ale jsou to peníze daňových poplatníků," řekl Vít Rakušan.

Za deset let město ušetří až 47 milionů korun

Jde o směnečný program se stoprocentním zajištěním města, který by měl městu přinést úsporu 45 až 47 milionů korun ročně po dobu deseti let, kdy bude úvěr splacen.

„Směnečný program může být jakéhokoli druhu, pro nás je to tříměsíční směnka, která se automaticky obnovuje po třech měsících a její sazba je odvislá od tříměsíčního priboru," uvedl místostarosta. Marže banky přitom zůstane stejná po celou dobu splácení.

Podle starosty Kolína Víta Rakušana tento postup představuje vyšší úsporu, než kdyby město zvolilo jiný úvěr s nižší úrokovou sazbou. „Pokud půjdeme do stoprocentně zajištěného směnečného podniku, tak je ušetřeno o nějakých osm až devět milionů více," řekl.

Podklady zkonzultují odborníci

Finanční odbor města nyní připraví podklady, které zkonzultují externí odborníci. Poté předsedové klubů zhodnotí případná rizika a přínosy. Konečné slovo by mělo mít zastupitelstvo nejpozději v červnu.

Bývalé vedení města při výstavbě zóny a bytů počítalo s pomocí vlády, kterou mělo údajně přislíbenou. Pomoc však nepřišla a závazky zůstaly městu.

Kolín letos hospodaří s příjmy 974 milionů korun a výdaji zhruba o 1,2 milionu korun nižšími. Mírný přebytek je ponechán jako rezerva.

Radnice chce letos investovat hlavně do přestavby čistírny odpadních vod a budování nového autobusového nádraží.