„Jde o významnou akci, kterou soustavně připravujeme," řekl starosta Jan Pelikán.
Vyžlovští potřebují dodělat kanalizaci v místní části nazvané v Březinkách. Z toho důvodu pracují také na podmiňujícím projektu, tedy na intenzifikaci obecní čistírny odpadních vod.

Podle Jana Pelikána v současné době existuje schůdné řešení k dokončení kanalizace. Současně obec připravuje také žádost o dotaci, kanalizaci totiž Vyžlovští nechtějí hradit ze své pokladny. Žádost by měla být podaná právě v lednu. Pokud vše půjde, tak jak si vedení obce představuje, mohlo by se s výstavbou poslední části kanalizace začít během příštího roku. Ve stejném roce by pak mělo dojí také k intenzifikaci čistírny odpadních vod.