Před samotným předáním vysvědčení měla třídní učitelka Ivana Kampeová připravené pro některé děti také pochvaly za vzornou práci, pečlivost a snahu, za čtení nebo sportovní výkony.

Kvysvědčení dostalydrobné dárky, třídní učitelce předaly květinu a slavnostně zakončily svůj první rok ve škole.