Modernizace právě těchto přejezdů je významná i z toho důvodu, že jde o trať, již využívají nejen osobní vlaky, ale i rychlíky mířící z Prahy na Hradec Králové a Trutnov. Zvlášť pro ně je důležité, že už před úrovňovým křížením s účelovými komunikacemi, zpravidla v polích, kde donedávna byly přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži, nebudou muset zpomalovat na šedesátikilometrovou rychlost.

Nová výstražná technologie, jejíž světelná a zvuková signalizace má automatické ovládání spouštěné průjezdem vlaků, je nastavena na stokilometrovou rychlost. Správa železnic dále upřesnila, že úpravy přejezdů nespočívají pouze v jejich doplnění výstražnými světly.

Součástí stavebních akcí bylo i vybudování nových přejezdových konstrukcí, reléových domků pro technologii zabezpečovacího zařízení a propojení těchto přejezdů se staničním zabezpečovacím zařízením v Sadské, kde kvůli tomu došlo i na úpravu softwaru.