Tam se její výstavba už plánuje velmi dlouho, již před více než deseti lety byl plánovaný velký přivaděč na čističku do Kolína. Od toho se upustilo, mezitím totiž začaly budovat kanalizaci sousední Radovesnice II.

Kolín proto připravil projekt, že své Zibohlavy připojí přivaděčem právě přes Radovesnice a odtamtud do Štítar, kde už je a nově dokonce i posílená čerpací stanice. „S dotací je zde složitější situace,“ předeslal starosta Michael Kašpar. „Před dvěma lety jsme požádali o dotaci, získali jsme ji, ale tehdy byla možnost příspěvku kolem osmi milionů. Následně se změnily podmínky, takže jsme požádali o druhou dotaci,“ popsal starosta.

Zmíněná druhá dotace tedy nyní vyšla a je o dost vyšší, takže radnice tu původní odmítne. „Nyní bychom mohli získat 19 milionů, což je samozřejmě výrazně zajímavější,“ shrnul Michael Kašpar.

Projektantská cena kanalizace pro Zibohlavy je cca 27 milionů. Na jednání městské rady už nyní putuje návrh na výběr zhotovitele, v dohledné době by se tedy mohlo začít stavět. Odkanalizování Zibohlav se bude týkat něco přes dvou set obyvatel.