Plánuje se výsadba stromů v prostorách mateřské školy jako náhrada za vykácené stromy, které byly napadené. Ty byly vzhledem k výsledku dendrologického posudku nutné vykácet. Napadl je totiž škůdce. Kromě výsadby stromů se možná děti v mateřince v brzké době dočkají také nového hřiště. Obec by totiž ráda požádala o dotaci na dětské hřiště na zahradě mateřské školy. Co se týče úpravy zeleně v intravilánu obce, bylo třeba sestavit komisi pro výběr v poptávkovém řízení.