„Byl to jeden z klíčových bodů posledních dnů. Celá situace napovídala, že to takto dopadne,“ předeslal místostarosta Michal Najbrt a dodal, že pro jakéhokoli jiného dopravce bylo de facto nemožné do Kolína na dva měsíce převézt autobusy, zajistit řidiče a udělat platební systém.

Pro obyvatele města se tedy na prosinec a leden téměř nic nezmění, ani co se týká výše jízdného. Čtvrtletní časové kupóny se budou vydávat do 31. října tak, aby měly aktivní období listopad, prosinec a leden. Měsíční časové kupóny se budou vydávat do konce prosince.

Mezi městem, Arrivou a OAD již proběhla také schůzka, kde se řešily záležitosti převodu karet. „Myslím že jsme na velmi dobré cestě k tomu, aby to proběhlo bez problémů. Časové kupóny OAD začnou být distribuovány už od první pracovního dne ledna 2020,“ dodal místostarosta.

Původně se plánovalo, že nový provozovatel nastoupí už od 1. prosince. Dvouměsíční prodleva nakonec vznikla tím, že do konce listopadu výrobci nebyli schopní dodat autobusy. Proto se výběrové řízení protáhlo o dva měsíce.