Předmětem koncesní smlouvy bude nejen zajištění bezpečného a plynulého provozování vodohospodářského majetku města, ale také zajištění přijatelné ceny vodného a stočného včetně garance dlouhodobé stability této ceny.

V současné době vodovod a kanalizaci provozuje společnost 1. SčV, která má smlouvu na dobu určitou do konce prosince 2020.

Město vodovodní síť neustále doplňuje, letos získalo z operačního programu Životní prostředí dotaci 3,7 milionu korun na velkou akci za celkovou cenu sedm milionů. Jedná se o výstavbu nových vodovodních řadů v ulicích Na Křemínku, V Lánech, U Dráhy, Na Prutě, Tovární, Polomská, Jungmannova a Nábřežní, část peněz bude použita také na potřebné propojení nových a stávajících řadů.