Přesnou podobu z dob, kdy se park zakládal, už dnes ani pamětníci nepamatují, dochovala se ale na historických snímcích. Místu před vstupem do Borků se dnes říká Medvědí louka podle zde umístěných postav Medvědů, kteří se v animovaném cyklu "Pojďte pane, budeme si hrát" autorů Břetislava Pojara a Miroslava Štěpánka potkali u Kolína. Spolu s Medvědy je tam také stále vidět prvorepublikovou krásu a noblesu.

„Ale i z pohledu zahradní architektury je to dnes rozbitý prostor, který by určitě mohl být kvalitnější. Chtěli bychom se k prvorepublikové podobě vrátit. Ale nic ničit, nechceme zásadně měnit prostor, který je stále nadefinovaný tak jako v době, když byl zakládán,“ říká starosta.

Do vzniku staronové podoby místa by se měli zapojit přední čeští krajináři, zahradní architekti apod. Podle starosty Rakušana by se úpravy mohly realizovat už v příštích dvou až čtyřech letech. Jedná se zejména o údržbu stávajících dřevin, pokud možno žádné kácení. „Skladba dřevin dodnes odpovídá původní parkové koncepci, jen stromy a keře jsou nyní nezřídka zanedbané,“ podotkl starosta.

Změny by měly zahrnovat také nové zahradní úpravy, tedy nové záhony, doplnění vhodného mobiliáře, úpravu stávajících záhonů, případně stavební úpravy na schodech, které už také nejsou v nejlepším stavu.

Při vstupu do Borků jsou také dva bazénky – jeden slouží jako fotbalové hřiště, druhý je prázdný, nevyužitý, což je škoda a mělo by se to změnit. Prací pro architekty bude také vymyslet nějaký vhodný vodní prvek. A možná to nebude jen klasická kašna nebo fontánka. Mluví se třeba o méně tradičním prvku, kterým byl mohly být kameny, skalky, po kterých by se dalo lézt a zároveň by po nich tekla voda. „Prostě něco, co by se do parku hodilo,“ shrnul starosta.

Voda je zvlášť v současných vedrech kýženým artiklem, který by se Kolíňákům líbil jak například v Komenského parku v centru města, jehož úpravy se také chystají, tak i v Borkách. „To by byla úplná paráda, takovéto osvěžení. Vždyť se podívejte, jak je to všechno žluté, zpražené. Kdyby tu byla fontánka nebo něco takového, hned by to vypadalo jinak a bylo by tu příjemněji,“ poslala obyvatelka Marcela Chadrabová.

Město Kolín se zamýšlí nad úpravami i v dalších lokalitách. Třeba taková ulice Na Petříně. „Dnes je hodně zanedbaná, ale když se člověk rozhlédne a zvedne hlavu nahoru, zjistí, že je to ulice plná krásných prvorepublikových vil. Bývala to za první republiky reprezentativní lokalita, která svou kvalitu ztratila,“ uvedl starosta. „Kolín zkrátka potřebuje ještě řadu architektonických zásahů, ať už větších jako například v Borkách, tak drobnějších. Příkladem těch menších může být změna vizáže různých zídek a zábradlí podél Jaselské ulice apod. A to jsou věci, které se dají udělat poměrně rychle,“ uzavřel Vít Rakušan.