Nově zbudované pracoviště je organizační součástí lékárny a je umístěno v bezprostřední blízkosti oddělení klinické onkologie v budově L.

„Pracoviště splňuje požadavky na aseptickou přípravu sterilních léčivých přípravků a zároveň na zacházení s cytostatiky jako nebezpečnými látkami – karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci," vysvětluje mluvčí nemocnice Stanislava Kubincová.
Příprava cytotoxických léčivých přípravků, tedy jejich ředění do infuzních vaků pro jednotlivé pacienty dle rozpisu lékaře, proto probíhá v bezpečnostním boxu tzv. izolátoru, který je umístěn ve speciálním prostoru s kontrolovaným a definovaným stupněm čistoty.

„Čisté prostory lze charakterizovat jako prostory, ve kterých je koncentrace částic ve vznosu regulována tak, aby byla splněna specifikovaná třída čistoty pro částice ve vznosu – jedná se o částice velikosti 0,5 až 5 mikrometrů – dle platných norem," říká Stanislava Kubincová.

Pro zabezpečení všech parametrů jsou čisté prostory zcela odděleny od ostatních prostor. Větrání i topení je zabezpečeno vzduchotechnikou, která obsahuje HEPA filtry, zabezpečující čistotu přiváděného vzduchu.

Také izolátor je vybaven těmito filtry, které zde brání eventuálnímu úniku cytotoxických látek.

Do čistých prostor se vstupuje ve speciálním oděvu přes personální propusti, ve kterých je vzduchotechnikou udržován přetlak vzduchu tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci čistých prostor. Čisté prostory jsou provedeny jako vestavba ze speciálních materiálů, které umožní patřičnou sanitaci tak, aby stupeň čistoty byl stále zachován.

Celkem práce vyšly na více než 11 milionů korun.