Například fakt, že město a technické služby právě za pomoci občanů vyhledávají a ihned likvidují černé skládky, přispívá k tomu, že se v Českém Brodě nezvyšoval poplatek za svoz odpadu.

„Všímavost lidí se v poslední době velmi zlepšila. Je to samozřejmě také o dobré práci městské a státní policie," chválí ředitel technických služeb Miroslav Kruliš. „Informace o problémech se ke mně dostávají velmi brzy, ať už o vandalismu nebo o černých skládkách," dodává. Například v těchto dnech dostal zprávu přímo na svůj mobilní telefon a černou skládku bylo možné zlikvidovat hned v počátcích, než se rozroste do obřích rozměrů.

„Už se nám podařilo odhalit původce skládky a věc řešit v přestupkovém řízení," doplňuje ředitel další konkrétní výsledky.

Díky všímavosti obyvatel města se také například nedávno podařilo dopátrat účastníka dopravní nehody, při které byl poškozen sloup veřejného osvětlení v Palackého ulici.

Nebo řidiče kamionu, který si zkracoval cestu ulicemi Pod Velkým Vrchem a Bulharskou a poškodil přitom chodník. Řidič se snažil z místa ujet, ale kolemjdoucí žena si zapsala poznávací značku kamionu a informovala městskou policii.

Řidič byl vyzván k zaplacení vzniklé škody a chodník již technické služby opravily. „Chtěl bych touto cestou poděkovat zúčastněné ženě, která svou rychlou reakcí ušetřila peníze městu i technickým službám," doplnil Miroslav Kruliš.

Své poznatky mohou lidé nově psát také na webové stránky města do sekce Lepší místo.