Jak jsme již informovali o projektu, v rámci kterého Černokostelečtí upravují veřejné prostranství, již se podařilo dodělat chodník na náměstí.

„Zbývá už jen pořídit plakátovací plochy," řekla Havelková a tím zodpověděla otázku, co všechno je ještě na náměstí v rámci tohoto projektu třeba dodělat.

Tyto dvě akce však nejsou jedinými investicemi a akcemi, které jsou v Kostelci aktuální. Plánů má město do budoucna mnohem více.

Město například již delší dobu připravuje nový územní plán. „Postoupili jsme do etapy návrhu územního plánu," prozradila, v jaké etapě se nový územní plán města v současné době nachází.

Jeho zadání se přitom uskutečnilo již koncem roku 2011. Pořizovatelem byl Městský úřad v Říčanech.