Uprostřed obce je jak to tak bývá rybník, hospůdka, ale také hasičárna, kde se scházejí místní dobrovolní hasiči.

Tentokrát se sešli mimořádně, jelikož právě jejich sbor byl vylosovaný jako další soutěžní tým v soutěži Dobráci roku. V úterý, 30. prosince před šestou hodinou večer, tak už netrpělivě vyhlíželi redaktory Českého rozhlasu. Po hasičárně rozestavěli poháry i diplomy. Některé byly nové, jiné jsou již historickou vzpomínkou. Stejné to bylo také s fotografiemi.

Čas před příjezdem redaktorů si každý krátil po svém. Mladí si vyprávěli o tom, co prožili v období Vánoc, jiní vzali do ruky historické spisy a začetli se. „Za první čtyři měsíce jeli ke třem požárům," řekl s obdivem a trochu snad i překvapením v hlase velitel vrbčanských hasičů Radek Urban. To četl opravdu z historie založení sboru. Místní sbor byl totiž založený v roce 1886 a pomáhal s požáry v širokém okolí. Podle historických pramenů stříkačka svůj první křest podstoupila při požáru stodoly v Chotouni 14. června ve svatodušní pondělí. O měsíc a tři dny později se pak podle spisů dostavil sbor v obleku občanském k požáru v Radimi, kde tehdy vyhořela čtyři stavení. Hasiči jeli také 6. září na posvícenské pondělí k požáru stodoly v Chrášťanech.

Pak už se však vše točilo kolem současnosti. Přeci jen, hasiči z Vrbčan měli prezentovat sami sebe, nikoli své předky.

Velitel Radek Urban tak prozradil, že v současné době má sbor třiatřicet členů. „Z toho jeden je pětaosmdesátiletý, jeden čtyřiaosmdesátiletý a tři šedesátiletí," vypočítal. Podle něj do sboru patří také dvě děti a pět žen. Vzhledem k počtu těch nejmenších však tito malí hasiči prý jezdí trénovat s plaňanskými žáky.

Hasiči mezi s sebe rádi přijmou další členy. Ať už děti nebo dospělé, kteří by se chtěli hasičskému sportu věnovat. Nejde však jen o sport, ale také o pomoc, když je potřeba.

V minulém roce prý hasiči od sportovních soutěží upustili úplně. Jistě ne na pořád, jen prý na soutěže nezbýval čas. „Všichni chodíme do práce," vysvětlil, že aktuálně neměl nikdo čas na tréninky ani na závody. Přitom právě Vrbčany jsou zakládajícím mužstvem Podlipanské hasičské ligy. A v této soutěži byli také držiteli poháru. „K soutěžím se chceme vrátit," dodal Radek Urban s tím, že rozhodně nechtějí soutěže opustit na dobro.

Hasiči sice nesoutěžili, za to však pomáhali například při požáru na místním statku, kde hořely pelety. Stalo se to v noci. „Já jsem byl na horách a vše obstarával po telefonu, kluci si mysleli, že si z nich dělám legraci," vzpomíná velitel Radek Urban. Skutečně dobrou práci odvedli vrbčanští hasiči také při povodních. Letos pytlovali nejen u sebe v obci, ale pomoc byli také v Chotuticích. O rok dříve pomáhali také v sousedních obcích. Jejich pomoc přijali jak v Plaňanech, tak v Radimi. Dobrovolníci tak pomáhali v Radimi, Chroustově, Hradeníně nebo v Blince. Plaňanští hasiči měli při povodních spoustu práce u sebe v obci a tak vrbčanské odeslali hlavně do Radimi, kde podle velitele čerpali vodu ze sklepů. Radim, která nemá svůj sbor dobrovolných hasičů byla opravdu vděčná, podle Radka Urbana za pomoc hasičům věnovala hasičům z Vrbčan plovoucí čerpadlo a motorovou pilu.

Dobrovolní hasiči z Vrbčan mají s těmi plaňanskými opravdu dobré vztahy. Když plaňanští hasiči slavili 150. výročí, ti vrbčanští jim vypomáhali, co se občerstvení týče. V parném letním dni tak tehdy po celou dobu akce zajišťovali jídlo a pití pro všechny zúčastněné.

Svůj čas věnují dobrovolní hasiči ve Vrbčanech také dětem. Ačkoli ve sboru jsou pouze dvě děti, hasiči pro všechny děti z obce pořádají rozloučení s prázdninami, ale také dětské dny nebo Mikulášskou nadílku. Týká se jich samozřejmě také pálení ohňů neboli čarodějnice. V současné době již přemýšlí nad největší akcí, která je v blízké budoucnosti čeká. V roce 2016 totiž oslaví již sto třicet let existence. Ačkoli by se mohlo zdát, že do oslav zbývá ještě spoustu času, členové hasičskému sboru se jim již nyní musí začít věnovat, aby dokázali zajisti, vše co je k takové slávě potřeba.