Obecně lze říct, že co do zdrojů vody je na tom Kolínsko ve smyslu širšího okolí města Kolína docela dobře, problémy se začínají objevovat v lokalitách směrem k Praze. Potvrdil to i generální ředitel společnosti Vodos Kolín Roman Pešek. „Na Kolínsku nejsou problémy, vodní zdroje jsou dostatečné. Nesnáze se objevují například v oblasti Škvorecka, kde je to dlouhodobý problém,“ uvedl.

V současné době pomohlo propojení s vodovodem s Úvaly, ale ani to není podle Romana Peška prozatím řešení do budoucna. Nedávno provedené propojení ošetřilo stávající přípojky, ale nepokryje novou výstavbu. Nejspíš by tedy bylo třeba další. „Na Kolínsku vidím problém v lokálnosti vodních zdrojů, je tu velká absence propojení vodárenských soustav. To je záležitost, o které se nyní hodně diskutuje. Na krajském úřadě vznikla komise pro boj proti suchu, díky níž by se měly čerpat prostředky právě na propojování. Je důležité napojit střední Čechy na velkokapacitní vodárenské soustavy typu Želivka. Poté by nároky na lokální zdroje nebyly tak enormní,“ vysvětlil Roman Pešek. Ten vidí propojování těchto velkokapacitních soustav v rámci boje proti suchu jako zásadní, neboť lokální zdroje jsou zranitelné. V době sucha a vysoké spotřeby vody ale samozřejmě mohou značně pomoci.

Kde například řeší problémy s vodou
Vitice
Vrátkov
Přišimasy
Škvorec
Úvaly

Sází na to například ve Viticích, kde problémy s nedostatkem vody zažili opakovaně a ve značné míře. Problém trval několik let, vyvrcholil vloni, kdy lidem netekla voda třeba dva dny. Protože prostě nebyla. „V této chvíli je situace vcelku bez zásadních problémů, na to, že je půlka prázdnin, je to dobré. Ale vloni a předloni byly i dlouhodobé odstávky, proběhla spousta jednání s Vodosem, od kterého vodu odebíráme,“ uvedl starosta Luděk Urbanec, který si pochvaluje zlepšení komunikace s Vodosem. „Letos jsme měli jen dva výpadky, a to ještě vinou poruchy na elektrickém vedení v době bouřek,“ shrnul starosta.

Přesto obec podle jeho slov rozjela projekty na revitalizaci vlastních vodních zdrojů. „Nechceme se rozhodně odtrhnout od dodávek vody od Vodosu, ale posilovat je v době velké spotřeby,“ říká Luděk Urbanec.

Zdroje by nefungovaly jen pro Vitice, ale i pro ostatní obce, které pod jejich správu spadají, to znamená pro Lipany, Chotýš, Hřiby, Močedník a Dobré Pole. Navíc ne všude je vodovod, obyvatelé Lipan, Chotýše a Močedníku jsou závislí na studnách, ve kterých je v dobách sucha někdy vody poskrovnu. „Chceme revitalizovat vodní zdroj v Dobrém Poli a ve Viticích, pracujeme na tom, abychom ještě letos zprovoznili vodojem v Dobrém Poli, do měsíce by mohla být akumulace hotová, shrnul Luděk Urbanec.

Vlastní vrty chtějí zprovoznit také například v Doubravčicích. „Máme tři nové vrty, čekáme na dotaci na vybudování úpravny, abychom je mohli spustit. Cílem je finanční úspora i fakt, že Vodos, od kterého vodu bereme, jí má někdy málo,“ popsal starosta Jaroslav Prkno s tím, že vrty by měly být dostatečně vydatné na to, aby pokryly spotřebu vody v současnosti i do budoucna v souvislosti s rozvojem obce. Přesto ale obec od Vodosu určitě odejít nechce.

Na poslední rozbory kvality vody z vlastních zdrojů čekají i ve Vrátkově, kde už zažili situaci, kdy voda nebyla a lidé museli chodit s kbelíky k cisternám. Obec odebírá vodu ze zdroje soukromého majitele, což je jednak dražší a jednak do budoucna ne úplně praktické. „Vody je nyní relativně dost, ale už při nákupu je drahá a navíc není dobré, když zdroj vody není ve vlastnictví obce,“ říká starosta Václav Pažout. Obec proto letos nechala udělat nový průzkumný vrt, podařilo se jí i získat dotaci. Nyní proběhla čerpací zkouška a dělá se kontrola kvality vody, čeká se už na poslední ukazatele. Podle předběžných výsledků se podle slov starosty vrt jeví jako dostatečně vydatný i kvalitní.

Zdroj: Deník Data / David Valenta a Aleš Vojíř