Na příští rok jsou plánované obnovy a opravy za 27 milionů korun plus nejnutnější nové investice za více než 20 milionů korun.

Vodovodní síť ve vlastnictví města je dlouhá více než 35 kilometrů a napojeno je na ni přes 1500 nemovitostí. Zhruba stejnou délku má i kanalizační síť, na kterou je napojeno 1700 objektů. Kanalizace je částečně gravitační a částečně tlaková.

Ve městě je historicky jednotná kanalizace, tedy dešťové a splaškové vody odtékají na čističku postavenou v roce 1998, intenzifikace proběhla v roce 2011.