Součástí akce určené především pro odbornou veřejnost byla i ukázky plnění vodíkem. Vlak je poháněný palivovými články, jeho jedinou emisí je pára a kondenzovaná voda. Elektrická energie se vyrábí na palubě v palivovém článku a mezitím se ukládá v bateriích. Palivový článek poskytuje elektrickou energii kombinací vodíku uloženého v nádržích na palubě a kyslíku ze vzduchu.