„Štěchovická laguna když dřímá v zadumaném stínu Kordillér …,“ zpívá se ve známé trampské písni. „Tak ta laguna byla celá pod vodou. Hladina místy dosahovala až do výšky sedmi metrů. Budovy byly zatopené až do úrovně druhého patra,“ vzpomíná na katastrofické srpnové dny roku 2002 nadpraporčík Marcel Charouz z Kolína, člen řídícího štábu hasičského záchranného sboru určeného k organizaci likvidačních prací v zatopených Štěchovicích.

Dobrovolníci

Organizací i jednotlivců, kteří se na zásahu podíleli, bylo nespočet. Kromě složek záchranného integrovaného systému (Hasičský záchranný sbor, Armáda České republiky, Zdravotní záchranná služba a Policie České republiky), firem na provádění zemních a demoličních prací či veterinární správy Charouz zdůrazňuje podíl, který na likvidaci následků povodně měli dobrovolníci. „Ve Štěchovicích se podařilo sestavit početnou skupinu dobrovolníků díky místní farnosti, která zde nábor organizovala. Dobrovolníci pak byli účelově nasazováni podle požadavků krizového štábu obce,“ popsal Charouz, který se zapsal do paměti také jako autor podrobné závěrečné zprávy o průběhu prací.

Zpráva na etapy

Jak tento svůj úkol dokázal skloubit s pracemi? „Nebylo jednoduché to stíhat. Přímo na místě jsem si psal kusé statistické údaje. A zbytek zprávy jsem dokončil až po zásahu,“ říká muž, kterému pro jeho dokonalou evidenci přezdívali „pan Petiše“ dle postavy ze seriálu Byli jednou dva písaři.

Lia Valková vzpomíná: V naději nad ději

ČESKÝ BROD - Záběry povodní nenechaly nikoho chladným. Řada lidí přemýšlela, jak aktivně pomoci lidem v zaplavených oblastech. Stejný motiv měla i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Ta v roce 2002 zorganizovala sbírku. Lidé přispívali finanční hotovostí na účet Diakonie, který byl věnován adresně na povodně. Zároveň stála u zrodu týmu dobrovolníků, kteří odjeli do postižených míst Mělnicka. Jejich cílem bylo zmapovat škody v konkrétních domácnostech, aby se co nejrychleji dostaly peníze ze sbírky k těm, které povodeň zasáhla nejvíce.

Oblast působení

Jednou z dobrovolnic byla i Lia Valková z Českého Brodu.

„Pracovali jsme v obcích Hořín, Vrbno, kde nápor vody nevydržela hráz rybníka, Dolní Beřkovice a Brozánky. V Hoříně měli někteří ještě po týdnu pod vodou přízemí domu a zahrady,“ vypráví dobrovolnice.

Naše práce

„Chodili jsme po vesnicích s dotazníky, protože naším úkolem bylo podle stanovených kriterií obodovat poškození domů a odhadnout škodu. Dotazníky se vyhodnotily a lidem byly okamžitě poskytnuty peníze z účtu Diakonie. Komise je vyplácely na obecních úřadech,“ vzpomíná Lia Valková.

Finanční prostředky byly určeny na vnitřní zařízení domů. Maximální částka pro jednu domácnost byla stanovena na padesát tisíc korun. Lidé vítali jakoukoliv pomoc, jejich situace byla strašná. Diakonie spolupracovala na Mělnicku s nadací Člověk v tísni, tak tolik potřebná pomoc lidem v zaplavených oblastech se zvyšovala.

Osobní vztahy

„Naštěstí jsou snad takto rozsáhlé povodně za námi. Když jste viděli tu spoušť a zoufalství lidí, musíte obdivovat, jak se lidi dokázali znovu postavit na nohy. Jejich vůle, houževnatost a odhodlání byly úžasné. A když jste s nimi jejich osudy sdíleli, vytvořily se mnohdy pevnější vazby. Do dneška jsem s některými lidmi z dob povodní v kontaktu,“ uzavírá Lia Valková.

Plaňanští hasiči pracovali při povodních ve Štěchovicích

Slavomír Eichler, Jaroslav Syrovátka, Jaroslav Kulhavý, Pavel Miřatský, Roman Malý, Robert Talacko, Tomáš Kučera, Jiří Kučaba, Jiří Beránek, Václav Fojtík, Petr Kulhavý a Josef Skoupý. Tito muži ze Sboru dobrovolných hasičů Plaňany se před pěti lety podíleli na odklízení škod, které způsobila povodeň ve Štěchovicích.

Co jsme psali v roce 2002

Kolínští hasiči pomáhali také ve Spolaně

Kolínsko - I tento víkend kolínští hasiči pomáhali při pracech v oblastech postižených povodněmi. Po několika dnech čerpání vody z areálu výzkumného ústavu v Řeži u Prahy mohli hasiči s touto činností přestat. „Už je vše vyčerpáno, tak jsme mohli případ uzavřít,“ řekl operační důstojník Jiří Trávníček. Hasiči z Kolína stále zůstávají ve Štěchovicích, kde se podílejí na záchranných akcích. Stále odčerpávají vodu, ta již pomalu opadá, takže na řadu přijdou úklidové práce. Zástupci kolínského hasičského sboru vyjeli také směr Mělník. Tamějším hasičům dovezli tolik potřebný sorbent. Do neratovické Spolany byli povoláni k druhému stupni poplachu. Příčinou byl únik chloru. Sjely se sem jednotky z Nymburka, Mladé Boleslavi a dalších měst. Unikající látku museli hasiči zkropit. „Všichni jsme napjatě čekali, co se ve Spolaně Neratovice bude dít, ale nakonec naštěstí k ničemu vážnějšímu nedošlo,“ dodal Trávníček.

Kolínský deník, pondělí 19. srpna 2002

Povodně komplikují dopravu atrakcí na posvícení

Kolínsko - Do Kolína se ze všech koutů republiky sjíždějí provozovatelé pouťových atrakcí a stánků. Jako každoročně si nechtějí nechat ujít tradiční kolínské posvícení, které se koná o nadcházejícím víkendu. Některým z nich ale zkomplikují cestu do okresního města povodně. „Někteří pocházejí ze zatopených oblastí a nemohou se sem dostat kvůli uzavřeným a poničeným mostům. Jsem s nimi v kontaktu a vím, že to ještě budou zkoušet. U mnohých je to ale problém, protože jejich vybavení váží až kolem čtyřiceti tun,“ uvedl Josef Tříška, který se letos znovu postará o co možná nejklidnější průběh posvícení. Do výběrového řízení městského úřadu se letos přihlásil jako jediný uchazeč o pořadatelství této několikadenní akce. „Nasmlouval jsem kolem tří desítek atrakcí, ale je otázkou, kolik z nich se nakonec do Kolína dostane. Začínáme dnes odpoledne. Samozřejmě nebudou chybět ani stánky a občerstvení,“ zve Tříška.

Kolínský deník, čtvrtek 22. srpna 2002

Více o povodních ve Štěchovicích naleznete zde: kolinsky.denik.cz/pribehy_vody/voda_rychlik20070816.html