Na akci byli pozváni starostové a místostarostové z obcí a měst Kolínska, kteří zde zhlédli kanalizační techniku. Nejen oni, ale i ostatní příchozí, se dozvěděli novinky z oblasti provozování kanalizačních sítí a přímo na Karlově náměstí viděli, co se skrývá pod pojmy tlaková zkouška kanalizačního potrubí, kamerové monitorování kanalizace, čištění kanalizace a mnoho dalšího. To vše za poslechu dechové hudby.