Přímo v Kolíně komplikovala hasičům práci havárie parovodu. Unikající páru často lidé hlásili jako požár, jednou dokonce jako požár trafostanice. V Dělnické ulici voda ze střechy panelového domu zatekla ve všech osmi podlažích do elektroinstalace, kde způsobila zkrat, žhnutí elektrického vedení a zakouření společných prostor domu.

V Sendražicích čerpali hasiči na více místech vodu z ulic, sklepů a rybníka Haltýř, který hrozil zaplavením okolních nemovitostí. „Zde byl nasazen také speciální automobil s výkonnými čerpadly ze stanice Říčany. Po šesti hodinách, po kterých se podařilo situaci stabilizovat, se potokem přehnala vlna, která zásah znovu zkomplikovala,“ popsal Jaroslav Gabriel. Haltýř se nakonec přelil přes stavidlo a odčerpávalo se znovu.

Sendražičtí dobrovolní hasiči rozvezli mnoho pytlů s pískem, třeba do ulice Na Dlouhé vodě, což je jedno z nejníže položených míst v Sendražicích, dále pytle putovaly do ulic K Potoku a Dlouhá. Celkem to bylo na 500 pytlů. Část už měli hasiči v zásobě. „Na druhou stranu situaci komplikovala skutečnosti, že se v Sendražicích zrovna opravuje hasičárna, takže materiál byl uložen na několika místech,“ popsal za SDH Sendražice Karel Wiedermann.

Dobráci zároveň před Sendražicemi zahradili stavidlo na Hlubokém potoku, aby se voda rozlila do polí, tím pádem začal klesat i Haltýř. „Měl jsem radost, že se nás sešlo dvaadvacet, kluci udělali opravdu velký kus práce,“ dodal Karel Wiedermann.

Varovné systémy a protipovodňová opatření

Městu Kolín se osvědčil krok, kdy nedávno za víc než 10 milionů zrekonstruovalo celý informační varovný systém. „Jeho součástí jsou i měřiče hladiny na všech malých tocích. Hlásiče jsou napojené na odbor krizového řízení, na odbor životního prostředí, do systému mají samozřejmě přístup i hasiči. Takže pokud se začne hladina zvedat, víme to během minuty,“ popsal starosta Michael Kašpar.

Podobně protipovodňová opatření řeší i v dalších částech Kolínka. Například na sklonku roku 2017 začali s projektem vytvoření sítě monitorovacích srážkoměrů a hladinoměrů na území dobrovolného svazku obcí Pečecký regionu, což se týká cca 20 obcí poblíž povodí Výrovky a jiných toků. Práce byly zrovna nedávno dokončeny.

Také Českobrodsko má zpracovaný digitální povodňový plán pro Český Brod a okolních zhruba deset obcí. Současně se vybudoval lokální varovný a výstražný systém. Aktuálně se řeší studie odtokových poměrů v této oblasti.

Voda se o víkendu nevyhnula ani Týnecku. „Nebylo to nejhorší, ale pár problémů se objevilo, hlavně čerpání vody ze zahrad, ze sklepů ani ne. Bylo také několik popadaných stromů,“ uvedl starosta Dušan Žmolil s tím, že škody nejsou velké. Týnečtí hasiči stihli ještě pomáhat jinde, třeba ve Třech Dvorech.

V pondělí se pak ještě likvidovaly následky, voda se dostala na podlahu do školy a školky, takže bylo třeba čistit. Jak starosta podotkl, v Týnci se nerozvodnil žádný potok, voda přišla z kopců, dešťová kanalizace nestíhala.