„Objektivním diskomfortem vody je její tvrdost, která v domácnosti způsobuje usazování vodního kamene na elektrospotřebičích pro ohřev vody,“ nezastírá ředitel divize Voda, Energie AG Kolín Tomáš Holub s tím, že na této mineralizaci mají podíl vápník a hořčík v podzemních vodách.

Vodohospodáři se dlouhodobě snaží s tvrdostí vody něco udělat. V městských částech, které jsou zásobovány z úpravny Nová Vodárna, kde je situace nejhorší, otestovali dvě možnosti ke snížení tvrdosti.

Jednou bylo doplnění technologie membránového separačního stupně se dvěma typy membrán. Při této složité technologii se ale z více než desetiny pitné vody stává voda odpadní, což by bylo značným plýtváním, a hlavně by to představovalo velké investice. „Pro konečného odběratele by to ihned po realizaci znamenalo navýšení ceny přibližně šest korun za metr krychlový s meziročním nárůstem ceny,“ uvedl Tomáš Holub.

Jako alternativní řešení se tedy podle jeho slov potvrdilo míchání vody z více pramenišť. „Za tímto účelem byl obnoven nouzový propoj velkých vodojemů, který byl vybaven automatizací ovládacích armatur a doplněn řídicím systémem sledujícím odběry v jednotlivých městských částech. Investice byla uhrazena z rozpočtu určeného na obnovu vodohospodářské infrastruktury, takže meziroční nárůst vodného nebude touto položkou zatížen,“ uvedl ředitel divize.

Ačkoliv se stále jedná o vodu poměrně tvrdou, postupem času by podle jeho slov odběratelé měli pozorovat zlepšení. V současné době společnost připravuje společně s městem Kolín a Vodohospodářským sdružením Kolín další technická opatření a investice, které by ještě intenzivnějším mícháním vody z více zdrojů dále snížily tvrdost vody v dotčené části Kolína.