„Roznášíme tak řadu obsílek s modrými a jinými pruhy i bez nich na katastrálním území Českého Brodu Liblic a Štolmíře,“ potvrdil tajemník Aleš Kašpar.

Do ulic vyráží doručovatel pěšky nebo na kole. Zatím má Český Brod jednoho člověka na dohodu. Doručovatelka důchodového věku nyní s prací skončila, proto město hned hledalo náhradu. A našlo. „Doručování vlastními silami pro nás znamená úsporu,“ předeslal tajemník a odhaduje náklady nižší o 30 až 40 procent oproti klasickému zasílání poštou.

Zhruba pětinu zásilek dopravuje doručovatel po Českém Brodě, čtyři pětiny po Štolmíři a Liblicích. Denně odchází z městského úřadu mezi padesáti a sty kusy pošty. „V exponovaný den jsou to i čtyři stovky zásilek,“ řekl tajemník. Vlastní doručovatel roznese přibližně čtvrtinu.

Například za předchozí měsíc vypravil úřad 1650 zásilek, z nich 372 putovalo k adresátům prostřednictvím městského kurýra. Průměrně tak město po odečtení platu doručovatele, sociálního a zdravotního pojištění ušetří měsíčně částku do deseti tisíc, tedy přes sto tisíc korun za rok.

V okresním Kolíně působí v současné době jedna doručovatelka na plný úvazek, roznáší poštu z úřadu po Kolíně I., II. a III. „Důvodem je samozřejmě úspora. Když nosíte tisíce dopisů, třeba vyúčtování bytů, kterých je 1850, je to opravdu znát,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

„Nedochází ke zpožďování, naopak  na rozdíl od České pošty doručovatelka doručuje vždy následující pracovní den, Česká pošta v současné době negarantuje v případě ekonomického způsobu doručení ani druhý pracovní den,“ popsala mluvčí radnice Šárka Hrubá.

„Zatím ve svém průběhu je tento rok výjimečný, nicméně efektivita této služby bývá vyhodnocována opakovaně a vždy bylo zjištěno, že je pracovní pozice doručovatelky pro město výhodná, a to především s ohledem na stále se zvyšující cenu služeb od České pošty,“ dodal.

Upomínky za neuhrazené poplatky a podobné zásilky roznáší vlastními silami také v Pečkách. „Nemáme ale najatou službu nebo pracovníka na dohodu,“ uvedla místostarostka Iveta Minaříková.

Podobně v Týnci nad Labem. „Posíláme poštou, ale faktury za stočné si roznášíme sami. Určitě se to vyplatí. Je to cca 700 faktur dvakrát do roka. Roznáší zaměstnanci technického úseku. Ušetříme částku v řádu tisíců ročně,“ popsal starosta Dušan Žmolil.

V Zásmukách doručuje část úřední pošty pracovnice podatelny, v Polepech zaměstnankyně obecního úřadu. „Nemáte pošty mnoho, ale něco ušetříme,“ řekl starosta Rostislav Vodička.

Jak se činí městští doručovatelé  

Český Brod: doručování v katastru Český Brod, Štolmíř, Liblice, měsíc červen 1650 zásilek, z toho 372 prostřednictvím městského doručovatele. Průměrná úspora cca 100 tisíc ročně.

Kolín: doručování Kolín I., II, III., v průměru cca 200 zásilek denně, z toho cca 1/5 prostřednictvím městského doručovatele. Průměrná úspora 100 – 150 tisíc ročně.

Pečky: počet zásilek v řádu desítek, úspora několik tisíc.

Týnec nad Labem: cca 1400 zásilek ročně, úspora v řádu tisíců až desetitisíců.