Zvláštní ocenění generální ředitelky Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro mu bylo uděleno za činnost vedoucí k záchraně a obnově hradenínské tvrze, jež se uskutečnila v roce 2015.

„Ocenění si samozřejmě velice si vážím, nečekal jsem, že mi bude uděleno. Byla tam celá řada jiných zajímavých a záslužných projektů. Ocenění je pro nás velká vzpruha, motivace pro další práci vedoucí k záchraně tvrze," reagoval Vladimír Rišlink a připomněl, že Patrimonium pro futuro rozhodně nevnímá jako ocenění jen pro sebe, ale také pro řadu spolupracovníků, kteří se na záchraně hradenínské tvrze podílí.

Aktuální odměňování nejlepších památkářských počinů Národním památkovým ústavem bylo v pořadí třetí. Udílení této prestižního ceny opanovaly v několika kategoriích záchrany hradů a obnovy tvrzí. Kromě tradičních stříbrných plaket byla udělena i dvě zvláštní ocenění a hlasovala rovněž veřejnost. Vyhlášení se konalo v krásném prostředí renesančního zámku Náměšť nad Oslavou.

Uzavřelo se tak půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2015. Komise sestavená z odborníků památkového ústavu, zástupců muzeí, archeologů a dalších spolupracujících institucí hodnotila celkem 25 nominací. Obnovu hradenínské tvrze nominovalo do celostátního kola středočeské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

„Cenou Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe chceme zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Očekávám, že právě díky ceně Národního památkového ústavu se o zásluhách vlastníků, investorů nebo tvůrců těchto obecně prospěšných počinů nebo akcí dozví mnohem víc lidí, a že se tak uskutečněné projekty dočkají zaslouženého uznání a popularity," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Tvrz v Hradeníně z druhé poloviny 14. století získalo v roce 2012 prostřednictvím svého zřizovatele, Středočeského kraje, Regionální muzeum v Kolíně. Krátce poté byly zahájeny přípravné a projekční práce na její záchranu a obnovu. Velká pozornost byla věnována především obnově mansardové střechy. Návrh a realizace krovové konstrukce, tvar střechy i řešení všech detailů vycházelo z podrobného vyhodnocení zaměření původních prvků, historické fotodokumentace a dalších historických poznatků. V souladu se zásadami památkové péče proběhlo zároveň stažení pater věže a byla realizována obnova dřevěného stropu předposledního patra spojená s konsolidací historických omítek.

Kvalitní a zodpovědný přístup k obnově tvrze byl oceněn již v roce 2015, a to v soutěži Cena cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Zhotovení konstrukce získalo I. místo v kategorii Tesařské dílo roku 2015.
Úspěšná záchrana věže tvrze dokončená v roce 2015 připravila památku pro další etapy obnovy směřující k jejímu zpřístupnění veřejnosti. Zároveň by zde měl vzniknout velmi potřebný centrální depozitář Regionálního muzea v Kolíně.

Zvláštní cena generální ředitelky NPÚ byl dále udělena za obnovu tvrze v Sudkově Dole. Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získal tým restaurátorů za obnovu renesančních vrat a nástěnných maleb hlavní brány kláštera ve Vyšším Brodě, činnost spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV a záchrana zříceniny hradu Hartenberg v Hřebenech.

Plaketa pro osobnost památkové péče byla letos udělena památkáři a stavebnímu historikovi Jiřímu Škabradovi. Plaketu z českého křišťálu si pak odnesl vítěz veřejného hlasování Památky děkují David Hamza za záchranu zříceniny hradu Templštejn u Jamolic.