„Řediteli Vladimíru Rišlinkovi náleží poděkování za neúnavné úsilí při vyjednávání o zakoupení tvrze Středočeským krajem a zejména za následnou organizaci důkladné přípravy a zodpovědný přístup k obnově, plně vycházející z památkových a řemeslných zásad. Obnovený krov se šindelovou střechou je toho nesporným důkazem," popsala mluvčí Národního památkového ústavu střední Čechy Dita Roubíčková. „Potěšilo mě to, překvapilo a velmi si nominace vážím, je ocenění naší práce," reagoval Vladimír Rišlink.

Tvrz v Hradeníně byla postavena v druhé polovině 14. století. Po pozdně gotických a renesančních úpravách byl na sklonku 18. století věžový palác objektu s mansardovou střechou patrně využíván jako sýpka.

V 19. století zanikla budova s bránou, kterou nahradil nový obytný dům, v průběhu 20. století pak areál chátral. Koncem 60. let se zřítil krov mansardové střechy, projevila se řada statických poruch a zaniklo i zastřešení budovy při věžovém paláci s tzv. baštou. Začaly práce na statickém zajištění, ale po vydání areálu v restituci byly veškeré opravy zastaveny. Provizorní zajištění postupně zaniklo a budovy se dostaly do havarijního stavu.

V roce 2012 získalo zchátralou tvrz prostřednictvím svého zřizovatele, Středočeského kraje, Regionální muzeum v Kolíně. Krátce poté začaly přípravné a projekční práce na záchranu a obnovu tvrze. Velká pozornost byla věnována obnově mansardové střechy. Současně byla patra věže stažena a došlo i k obnově dřevěného stropu předposledního patra, oprava historických omítek. Věžový palác je tedy zachráněn a připraven na další etapy obnovy směřující k jeho zpřístupnění veřejnosti.

Zastřešení hradenínské tvrze bylo oceněno v Soutěži Cena cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Zhotovení konstrukce získalo první místo v kategorii Tesařské dílo roku 2015.