Kdysi v těchto místech bývala cesta, ale v souvislosti se stavbou velké silnice zanikla. „Vizualizace a studie jsou dobrým podkladem pro zahájení projektových příprav a následných žádostí o dotace pro různé oblasti zpracované ve studiích,“ podotkl starosta Plaňan Martin S. Charvát.

V současné době se podle starosty zpracovává vize také pro obce Hradenín a Poboří. „Podnět pro zpracování těchto studií a plánování rozvoje obcí dal předseda osadního výboru obce Blinka,“ připomněl plaňanský starosta.