Jak se máte po vánočním a novoročním shonu?

Dobře. V současné době si nestěžuji. Po osobní stránce v loňském roce mě potkaly příjemné události jako svatba. Strávil jsem krásně i čas po svátcích, kdy jsme byli v New Yorku. Mám jednu obrovskou výhodu, moje teta v roce 1968 emigrovala do USA, v New Yorku má byt, takže v podstatě pouze za cenu letenky můžeme trávit čas v New Yorku.

Kolín čeká v tomto roce největší investice v podobě rekonstrukce autobusového nádraží. Kdy se s tím začne?

Čeká se na výzvu, podle posledních zpráv má být vypsána v dubnu. V té chvíli můžeme začít soutěžit dodavatele. Příští rok chceme alespoň začít, investiční akce by podle odhadu odborníků byla kompletně dokončena včetně veškerých úprav minimálně za zhruba tři čtvrtě roku. Téměř jistě do toho zasáhne příští zima, kéž by v zájmu našeho projektu byla taková jako v prosinci 2015.

Na kolik autobusové nádraží vyjde?

Zatím máme jen odhadní částku, není to projektantská cena 40 milionů korun bez DPH.

S tím bude souviset řešení parkovacích míst, říkal jste, že soukromý investor zvažuje stavbu parkovacího domu. Jaká je situace?

Zájem soukromého investora tu je. Pokusili jsme se mu trochu pomoci, protože se dozvěděl, že na daný pozemek má historickou blokaci ministerstvo práce a sociálních věcí. Vstoupili jsme do vyjednání, ministerstvo se blokace na pozemek vzdalo. Teď vede investor jednání s ČD, zda by mu pozemek za účelem výstavby parkovacího domu odprodaly.

Naznačovali jste, že byste chtěli zkultivovat nevyužité parcely v lokalitě na provizorní parkovací místa. Platí stále tento úmysl?

Pozemky nepatří městu Kolínu, byly za někdejšího vedení prodány soukromému investorovi, ten měl připravený projekt malometrážních bytů pro lidi dojíždějící za prací do Prahy. Tento projekt padl a soukromník se snaží pozemek prodat, ale zatím nenašel kupce. Předběžná dohoda byla taková, že kdyby se nepovedlo vystavět parkovací dům, tak by město nějakou šotolinou vyrovnalo terén a vytvořilo provizorní parkoviště, kde by příjem z parkovného šel městu, takže by se mu vrátila investice do cizího pozemku. Ale při pohledu na Kolín a potřebnosti investic v jeho části do našeho majetku a pozemků, nemáme zrovna velkou chuť investovat do cizího.

Teď jste ale zmínil zajímavou věc. Říká se, že malometrážní byty v Kolíně dlouhodobě chybí. Objevují se developeři, kteří by toto chtěli změnit?

Popravdě řečeno, nikomu to teď nevychází jako potřebná věc. Když se podíváme na městský bytový fond, situace není taková, že by lidé čekali na byty pět let. Zájem je do roka většinou uspokojen. U velkých bytů, tedy 3+1, dokonce hned.

Rekonstruují se sídliště, brzy to čeká další lokality. Jak vidíte tuto akci?

Na rozdíl od některých kritiků velmi pozitivně. Chtěl bych také vysvětlit jednu věc, co se objevuje často jako zkreslená informace. Často jsem četl, proč se neumístily herní prvky na centrální hřiště. To je proti logice projektu.

Jaká tedy je logika projektu?

Dotační podmínky tohoto projektu jsou takové, že se rozmisťují různé prvky po celé délce sídliště, ne koncentrovaně na jedno místo. Budují se cestičky a sází se nová zeleň. Jsou to podle mě rozumně využité plochy k občanské obslužnosti. Když se podíváte na města na západě od našich hranic, vnitrobloky bývají využity. V jednom posilování, v druhém hřiště pro děti… Tímto způsobem chceme jednoznačně pokračovat tam, kde je o to jednoznačně zájem od občanů směrem k parčíku, kterému se říkalo U Škváry. Umíme si tam představit hřiště na pétanque.

Hovoří se o tom, že by mělo být brzy jasno ohledně určovací žaloby kvůli vlastnictví pozemku z kauzy Pekárek. Jak vypadá situace ohledně dovolání?

Ještě nemáme výsledek. Tady je logická posloupnost byl soudní spor, ten skončil, ale ne tak, jak by si město Kolín přálo. Používáme veškerých zákonných opravných prostředků odvolání, neuspěli jsme, posledním opravným prostředkem je dovolání. To jsme podali. Ve chvíli, kdybychom teoreticky neuspěli ani s dovoláním, tak potom logicky přichází na řadu žaloba o určení vlastnictví. Pokud bychom uspěli, tak se celá věc v té kauze vrací k projednávání soudu a není na místě podávat žádnou žalobu o určení vlastnictví. Předpokládáme, že během dvou tří měsíců budeme mít výsledek k dispozici.

Chystáte prodávat pozemky v průmyslové zóně. Jaké příjmy by z toho město mohlo mít?

Za 14 dnů bychom se měli s jedním investorem na prodeji pozemku v zóně dohodnout, budeme upřesňovat výměru. Myslím, že by příjem mohl být kolem deseti milionů korun, takže něco přes dva hektary. Opět by se jednalo o výrobní činnost.

Jde o zahraničního investora?

Je to zahraniční investor, nicméně působí už delší dobu také v České republice. A příští týden budeme jednat za přítomnosti zástupců Czech Investu s dalším. Doufáme, že 20 milionový příjem v letošním roce vyplyne z prodejů v zóně.

Nedávno jste psal hejtmanovi otevřený dopis ohledně předávání informací o uprchlících obcím. Jak to dopadlo?

Je v tom velký posun. Musím říct, že pan hejtman zareagoval dobře, bez zbytečných slov a hádek, reagoval věcně. Dal pokyn svému sekretariátu, aby rozesílal na úroveň obcí s rozšířenou působností informace o stavu ilegální migrace. Chodí nám každý týden v režimu určitého utajení, přesná čísla nikomu nepředáváme, ale máme informace. Aktuálně žádná hrozba pro Českou republiku ani Středočeský kraj neexistuje, počet žádostí o azyl je o několik desítek vyšší, než tomu bylo v roce 2014.

Chtěl jsem se zeptat na Bezpečný Kolín. Na prosincovém zastupitelstvu padla kritika od občana, jak hodnotíte tento projekt?

Pozitivně, ale já nejsem ten, kdo ho má hodnotit. To má hodnotit Policie České republiky, která úkoluje lidi z Bezpečného Kolína. Pokud mi zodpovědný ředitel plukovník Fejfar říká, že výsledky jsou jednoznačné a že v těch místech, kam poslali lidi zapojené do tohoto projektu, skutečně prokazatelně ke kriminálním činům docházelo to je výsledek. Například, během žádných minulých Vánoc jsme v Kolíně nezaznamenali tak málo kapesních krádeží a vykradených aut. Kdyby mi pan ředitel Policie ČR řekl, že to nepomáhá, potom s projektem končíme.

A co říkáte na kritiku tohoto projektu?

Pokud mi někdo na sociální síti řekne, že mu ti lidé nepřijdou nejmladší a v nejlepší kondici a že kvůli tomu je projekt nesmyslný, tak se musím pousmát. Pro mě jako starostu musí být důležitější odborný pohled policisty, který to má podložené fakty než jeden hlas na sociální síti.

Ve městě se odehrál průzkum spokojenosti. Jaký bude další výstup?

Výstup dostaly všechny naše odbory, je to jeden z podkladů pro vznikající strategický plán města. Vidíme, co občany tíží, co se jim líbí, co ne, pokusíme se tomu přizpůsobit naši strategii. Stále cítíme, že je trápí bezpečnost, nebo pocit, že se necítí bezpečně. Objektivně víme, že se situace v bezpečnosti zlepšila, kriminalita spadla o 50 procent oproti roku 2014. Teď je otázka, co dělat, aby se k lidem ta pozitivní informace dostala tedy dělat osvětovou činnost, být ještě aktivnější v propagaci Bezpečného Kolína, že město není tak nebezpečné, jako lidé ještě před nedávnem měli pocit.

Ve městě platí tři stavební uzávěry není možné stavět a kolaudovat nové ubytovny, uzávěra platí kolem Vodárny, navíc nemohou vznikat nové herny. Jak vidíte budoucnost těchto uzávěr?

Stoprocentně říkám, že za mého působení prostě neskončí uzávěra ubytoven a heren. Co se u Vodárny týče, tam se povede velká diskuze, uspořádáme veřejnou debatu s majiteli tamních pozemků.

Kdy to bude?

V první čtvrtině tohoto roku. Chceme v létě rozhodnout definitivně. Z mého pohledu by minimálně část zahrádkářské kolonie měla zůstat zahrádkářskou kolonií. Kolín si nemůže dovolit veškeré odpočinkové zóny nechat zastavět, ale chápu, že pozemky poblíž hotelu Villa Romantica a Vodárny lidé kupovali za účelem výstavby rodinných domů.

V bedně přání bylo hodně kritiky zákazu krmení toulavých koček. Co vy na to?

Došlo k tomu z toho důvodu, že si lidé stěžovali na přemnožení koček na sídlišti. Maminky říkaly, že kočky chodí na dětská hřiště vykonávat svoji potřebu. Přišli jsme s myšlenkou, aby kočky byly kastrovány, dále se nemnožily a dostali jsme situaci pod kontrolu. Za tímto účelem bylo zřízeno jedno krmné místo za účelem odchytu, abychom kočky mohli kastrovat. Proto jsme museli zamezit tomu, aby byly kočky krmeny na různých místech, proto ta vyhláška. Pokud bude někdo na své zahrádce dávat krmení kočce, tak ho nikdo za to pokutovat nebude. Ale pokud se tak bude dít na veřejném prostranství, tak to může přinést problémy. Můžeme se bavit o tom, že vznikne jedno místo na krmení, které bude využíváno i k odchytu. Ale aby různě po městě ležely blízko hřišť mističky, které nejsou ani dojedené, to si myslím, že správné není.

Tento rok pro vás zřejmě bude náročnější, vedle starostování kandidujete jako jednička za STAN. Jak se díváte na kumulování funkcí nyní, když by se vás to teoreticky mohlo týkat?

Primárně chci říci, že STAN má jednu pevnou zásadu, kterou jsme si řekli, že nepůjdeme cestou současného vedení kraje, kdy náměstkyně Moravčíková je zároveň místostarostou Kutné Hory, náměstek Semerád je zároveň starostou Cerhenic, náměstek Peřina je zároveň starostou Hořovic. Pokud náměstek Peřina zodpovídá za finance, kdy kraj hospodaří s 14 miliardami, tak to by měla být práce na plný úvazek. Starostování osobně považuji také práci na plný úvazek. Pokud by STAN zvítězil v krajských volbách a já jsem se stal hejtmanem, tak to je logicky neslučitelné se starostovskou funkcí. Nicméně si umím představit, že bych dále byl zastupitelem, nebo radním města. To jsou funkce, kde bych se vzdal i honoráře, protože to nejsou funkce na plný úvazek, ale členství v orgánu. Není to druhé zaměstnání. Z Kolína nezmizím, a také nikdo neví, jak volby dopadnou, to je další věc.

Pokud byste uspěl, kdo by vás nahradil jako starostu? V kuloárech se hovoří o místostarostovi Michaelovi Kašparovi.

Je tu řada schopných lidí, ale nejlogičtější variantou by byl místostarosta Kašpar, který se ukázal za tento rok jako člověk nesmírně pracovitý, systematický, aktivní a nápaditý. Uznávám, že to měl jednodušší v tom, že tu měl zázemí, mohl se poradit se mnou, ale jeho profesní růst je vidět. Takže si myslím, že ten by to zvládl. Chci ale zdůraznit, že Kolín neopouštím a pracovně se mu plně věnuji, nehodlám ho zanedbávat ani v budoucnosti.