Po svém zvolení Vít Rakušan poděkoval za důvěru, kterou do něj zastupitelé vložili. „Tajná volba umožňovala velkou svobodu rozhodování. Velmi si toho vážím,“ podotkl. Ve svém projevu vyzval zastupitele, aby nevedli permanentní kampaň. „Je to unavující, otravné, především pro lidi v Kolíně. Veďme diskuzi, buďme kritičtí, ale neveďme permanentní kampaň. Těším se na spolupráci,“ podotkl.

První místostarosta Michael Kašpar ve své řeči slíbil, že bude pracovat jako předchozí čtyři roky. „Víme, že máme rezervy, že se vše dá zlepšit a budeme se snažit na tom pracovat – budu rád za každý konstruktivní návrh a samozřejmě mohu slíbit, že pro město udělám jen to nejlepší dle svého vědomí a svědomí,“ řekl.

Druhým místostarostou se stal Michal Najbrt, získal 22 platných hlasů, pět hlasů ve volbě bylo neplatných.

Zastupitelé dále odhlasovali, aby na návrh starosty Víta Rakušana byla rada města Kolína devítičlenná po vzoru minulých let - a aby se radní volili opět tajně. Vedle starosty a místostarostů se tak radními stali Jan Balík (získal 24 hlasů), Pavlína Havlíková (25 hlasů), Petr Král (23 hlasy), Iveta Mikšíková (24 hlasů), Tomáš Růžička (24 hlasů), Filip Šádek (23 hlasů). Celkem zastupitelé vhodili do volební urny 27 hlasů, jeden hlasovací lístek byl neplatný.