Kromě vedení města se vzpomínkové akce účastnili také kolínští Sokolové a skauti. Jako první promluvila Hana Pitelková, členka Sokola. „Sešli jsme se tady, abychom uctili památku 97. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Všichni víme o úsilí mnoha let řady mužů, které vyvrcholilo v ony památné říjnové dny roku 1918. A proto mi dovolte, abych vzpomněla i těch, kteří jsou pro nás dnes bezejmenní, ale ve své době byli nepostradatelní," řekla. „Buďme hrdí na svoji minulost, a žijme a pracujeme tak, abychom byli hrdi na svoji přítomnost. Vždyť jsme Češi a Sokolové," dokončila svůj proslov členka Sokola.

Po ní vystoupily dvě skautky, Magdalena Bohuslavová a Kristýna Bubníková. „Tomáš Garrigue Masaryk byl velký muž, i jeho sochá má dva, tři metry. Jak jsme slyšeli, udělal mnoho důležitých a velikých činů, ale neoslavujeme ho jen pro jeho činy, ale i charakter. Byl to člověk, který následoval ideály, byl nesobecký, odjel do ciziny, aby tam mohl pomáhat a pomáhal, kde se dalo," řekly.

Na druhou stranu by podle starosty města Víta Rakušana neměl Masaryk radost, že rozdílné názory rozdělují společnost, hlavně co se týká aktuálních evropských témat. „Masaryk byl člověkem, který krom toho, že zastával pevný názor a hledal objektivní pravdu, tak ctil názor ostatních. Snažil se je přesvědčit argumenty, nikoliv zvýšeným hlasem," řekl Vít Rakušan. Hovořil také o tom, jak například názor na aktuální uprchlickou krizi rozděluje nejen známé, ale i rodiny.