Lídrem Změny pro Kolín bude opět současný starosta Vít Rakušan. „Jsme v Kolíně v období realizace velkých, troufám si říct historických projektů. Rekonstruuje se autobusové nádraží za více jak 50 milionů, budujeme zcela novou kvalitu veřejného prostranství okolo chrámu svatého Bartoloměje za bezmála 100 milionů korun, budeme kompletně, na základě architektonické soutěže, revitalizovat Komenského park, chystáme výstavbu nové knihovny… Nikdy jsem neuměl odcházet od rozdělané práce, chci vidět výsledky a nést za ně odpovědnost,“ říká Vít Rakušan. Zároveň dodává, že je třeba umět odejít v pravý okamžik. „Pokud dostanu důvěru kolínských občanů, udělám pro Kolín, stejně jako doposud, maximu. Ale třetí starostenskou periodu vidím jako svou poslední,“ dodává.

Jako zásadní rest z dávné minulosti vidí kolínský dluh. „Jeho výši jsme za osm let z jedné miliardy snížili na 430 milionů korun. Ale je potřeba pokračovat, vážně se bojím, aby nepřišlo takové vedení města, které by ho opět zadlužovalo,“ uvedl starosta s tím, že Kolín se musí finančně uzdravit, už je na tom lépe, zcela zdráv ale ještě není.

A jaké si Vít Rakušan klade do dalšího období cíle? „Cílem je dotáhnout zmíněné projekty, nadále oddlužovat město, prohloubit občanskou participaci, nadále být příkladným městem v oblasti chytrých řešení. A zcela zásadní záležitostí je systém parkování, který nebude zahrnovat jen výstavbu parkovacího domu a několika záchytných parkovišť, ale i promyšlený a moderní systém rezidentního parkování v obytných zónách, logicky upřednostňující kolínské obyvatele,“ uvedl.

Také v druhém největším městě Kolínska, v Českém Brodě, bude starosta Jakub Nekolný znovu na svou funkci kandidovat. „Máme spoustu rozdělaných projektů, chceme v nich pokračovat a dokončit je,“ říká. Jsou to především rekonstrukce, například Žižkovy ulice, navýšení kapacit škol, s tím související stravování žáků, sportovní vyžití dětí, kultura atd. „Chceme, aby se nezvyšovala daň z nemovitosti, zkrátka aby se lidem neházely klacky pod nohy,“ vysvětluje Jakub Nekolný.

Dalším cílem je změnit systém parkování v centru města, vybudování parkovacího domu v areálu ZZN, který by sloužil jak pro parkování u nádraží, tak i pro náměstí, kde by měla být hodina parkování zdarma. Parkoviště by mělo vyrůst také pod oploceným asfaltovým hřištěm na sídlišti. Důležitou věcí je také vyřešení křižovatky u ZZN. „Jsou ale i další záležitosti, na které musí město reagovat. Takové, jaké se dřív nejevily jako akutní, ale nyní jsou nebo by postupem času mohly znamenat problém. To je například zajištění dostatečného množství pitné vody, odkanalizování. Pro stávající město máme zdroje zajištěné, ale pokud se chce město rozvíjet, musíme zajistit další,“ říká Jakub Nekolný.

Dalším velkým úkolem je pak rozestavěná poliklinika. Blíží se rok 2020, kdy už s ní bude město moci volně nakládat. Cílem je využít ji pro potřeby bydlení. Neméně důležitým úkolem je pokračování v rekonstrukci areálu nemocnice.

Milan Urban, současný starosta města Pečky, už podle svých slov na podzim kandidovat nebude. „Už je čas na změnu. Dvanáct let dělám starostu, předtím jsem byl dvě období členem rady. Už předám štafetu někomu dalšímu,“ říká Milan Urban. Podle jeho slov by jeho nástupce měl by pokračovat v rozjetých akcích, je třeba řešit například dostavbu školní tělocvičny, pokračovat v rekonstrukcích silnic, chodníků, zkrátka infrastruktury.

Kouřimská starostka Zuzana Čiháková bude podle svých slov kandidovat se sdružením Kouřim – náš domov. „Spolupodílet se na tvorbě města je prima,“ říká s úsměvem. „Všechny základní úkoly jsme si vytyčili v rozvojovém plánu města Kouřim na roky 2014 – 2020. Je v něm začleněno vše podstatné, co má z Kouřimi vytvářet hezké místo pro domov. Některé úkoly ještě nejsou splněny, mají hranici do zmíněného roku 2020,“ popisuje Zuzana Čiháková. Jejím cílem pro další volební období je proto naplnit rozvojový plán. „Myslím, že je pěkný, že se v něm podařilo vytyčit, co město skutečně potřebuje, a další práce po roce 2020 bude hezká nadstavba,“ dodala.

Starosta Týnce nad Labem Dušan Žmolil se prý dlouho rozmýšlel nad svou další kandidaturou. „Zda má člověk tolik práce a zodpovědnosti zapotřebí a zda jsem po skoro osmi letech ještě schopen při plném nasazení výkonů, které jsem podával v prvním a druhém volebním období,“ vysvětlil.  

Nyní je ale rozhodnut ještě toto volební období kandidovat. Co ho k tomu vede? Některé nedokončené projekty a zodpovědnost za ně. Vždy se najde nějaký ten rest, ale to je snad v každé práci, že i při sebelepší snaze se nedaří věci dotáhnout do konce. V současné době jsou to asi revitalizace obou náměstí. Právě ta jsou cílem jeho dalšího volebního období, dále pak rekonstrukce a výstavba chodníků a komunikací nejen v Týnci nad Labem, ale i ve Lžovicích a Vinařicích, důkladná rekonstrukce objektu bývalé sokolovny, revitalizace tří vodních nádrží v lokalitě Mezihoří atd. „Bude třeba investovat s rozvahou a případně využívat nabízených dotačních titulů, i když jsou velmi komplikované a složité na administraci,“ dodal Žmolil.