Na Velký pátek se od čtrnácté hodiny odpolední v chrámu svatého Bartoloměje uskutečnilo tradiční putování po Křížové cestě zavěšené na jeho zdech. Čtrnáct obrazů vyřezal z dubového dřeva výtvarník František Bílek v letech 1910 až 1913, za jejich vytvoření mu zaplatil děkan Václav Sixta, který je poté chrámu věnoval.

„Prosím věřící, aby trasu neabsolvovali, půjdou jen ministranti,“ vyzval přítomné, kteří seděli v lavicích v rozestupech, pokud nebyli z jedné rodiny, a s respirátory na ústech, Petr Čech, který poté slovně provedl přítomné dějem zaznamenaným na jednotlivých obrazech.

Příběh četl do mikrofonu a díky kvalitnímu ozvučení chrámu jej výborně slyšeli přítomní na všech místech. Po zhruba půlhodinovém putování a modlení u jednotlivých zastávek Křížové cesty následovala pro přítomné věřící bohoslužba nazvaná Obřad Velkého pátku.

Během Velikonoc se uskuteční ještě několik pobožností a dalších tradičních rituálů spojených s tímto křesťanským svátkem.