O podporu v grantovém programu se v letošním roce ucházelo téměř šedesát projektů a odborná porota složená ze zástupců automobilky a neziskové organizace Prostor plus, která grantový program administruje, předvybrala patnáct z nich ve třech kategoriích.

"Tradičně je naše podpora směřována do oblastí životního prostředí (kategorie Pro zelené Kolínsko), bezpečnosti a zdraví (kategorie Pro bezpečné a zdravé Kolínsko) a rozvoje společenského života (kategorie Pro živé Kolínsko),“ říká koordinátorka společensky odpovědných aktivit automobilky TPCA Monika Matuchová.

Na internetové adrese http://www.tpca.cz/tpca-pro-kolinsko/projekty-hlasovani/7-tpca-pro-kolinsko-2018/ jsou zveřejněny podrobné popisy všech projektů, a každý tak může svým hlasem podpořit záměr, který je mu nejbližší.

„Každý návštěvník našich internetových stránek si může vybrat až tři projekty, pro které chce hlasovat. Nelze ovšem hlasovat pro jeden projekt vícekrát,“ upozorňuje Monika Matuchová.

Hlasování skončí 10. dubna a slavnostní vyhlášení podpořených projektů se uskuteční přesně za měsíc od konce hlasování, tedy 10. května.