Lokalita Za Humny se nachází na jih od centra obce v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů. Geometrickým plánem je rozdělena na 35 pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů. Pozemky se rozprostírají nedaleko hlavní silnice vedoucí zhruba tři kilometry vzdálené průmyslové zóně a do centra Kolína. Pozemky určené pro komerční výstavbu jsou odděleny vzrostlou zelení. V blízkosti lokality se nachází jezero s možností sportovního vyžití v letních měsících.

Do budoucna je plánováno zřízení nového jezera fungujícího jako oficiální obecní veřejné koupaliště. Výhled z jižních parcel bude skýtat pohled na tuto vodní plochu. Lokalita bude vybavena veškerou technickou a dopravní infrastrukturou. Konkrétně se jedná o rozvody podtlakové splaškové kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu, elektrických rozvodů včetně trafostanic, telefonních rozvodů, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Lokalita je řešena jako obytná zóna s omezenou rychlostí automobilů na 20 kilometrů v hodině s předností chodců na komunikacích.