Do čeho Velký Osek v poslední době investoval?

Finalizujeme dostavbu druhé etapy kanalizace za 80 milionů korun, všechny nemovitosti v obci tak budou mít technickou a kapacitní možnost se na ni napojit.

Využijí toho všichni?

Jedná se pouze o jednotlivce, kteří nemají důvod se napojit. V příštím roce provedeme rozsáhlou kontrolu užívání kanalizace, kdo nebude napojen, bude muset dokladovat způsob likvidace odpadních vod. Vede nás k tomu důvod, že to je hodně velká investiční akce, obec na ni dostala dotaci 50 milionů korun, ale 30 musí financovat ze svého. Pokud bude napojeno málo spotřebitelů, ovlivní rozpočítávání provozních nákladů, především stočné.

A co třeba taková čistička odpadních vod?

Jsme napojeni na čističku odpadních vod v Kolíně, která s námi po rozšíření kanalizace počítá. V minulých letech jsme vedli jednání, zda se můžeme napojit s další kapacitou. Kolín nás vítá s otevřenou náručí, čistička se intenzifikovala i proto, že se napojí okolní obce.

Co ještě nového jste vybudovali kromě kanalizace?

Zrekonstruovali jsme ulici Dukelských hrdinů za 14,4 milionu korun. Postavili jsme kompletně nové chodníky, silnice, parkovací stání, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, zvýšené křižovatky kvůli zpomalování. Je to páteřní místní komunikace, která vede středem obce, propojuje dvě krajské silnice. Je to klíčová komunikace po obci, je na ní řada podnikatelů, třeba i obchod s potravinami, nedaleko je zdravotnické středisko a park s minerálním pramenem, škola, školka. Do té ulice se zásadně neinvestovalo možná padesát let.

Hovořil jste před časem o rekonstrukci Dělnického domu. Jaká je aktuálně situace?

Počítá se s poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, máme architektonickou studii a musíme se dohodnout na nějaké variantě, jak ten dům bude vnitřně uspořádán, co se do něj umístí. Předpoklad je využití pro knihovnu, prostor pro spolky, možná i renovace velkého sálu na obřady, jako jsou svatby a podobně. Musí se také vyřešit vytápění, topí se kamny na tuhá paliva, v současné době prostor vytopí velmi obtížně. Ale to je dlouhodobá investice, předběžný odhad je 15 milionů korun.

Zateplovali jste obecní úřad. Na kolik to vyšlo?

Kromě zateplení obecního úřadu jsme udělali renovaci obřadní a zasedací místnosti. Zateplení vyšlo na 1,8 milionu korun, dotace z toho byla cca 1,2 milionu korun, vnitřní úpravy asi na půl milionu, celkem tedy na 2,3 miliony. Kromě vstupní haly a schodiště máme celý úřad v novém.

Do čeho chcete v brzké době investovat?

Zahájili jsme rekonstrukci další komunikace v nové zástavbě na jihu obce, konkrétně Za Humny, kde se bude stavět 600 metrů nové silnice.

Bude nová zástavba dále pokračovat, očekáváte rozrůstání se Velkého Oseka?

Je tu takový předpoklad, že se bude parcelovat a mohlo by vzniknout až 40 stavebních parcel pro rodinné domy. Patří to ale soukromým vlastníkům, takže ti si to budou organizovat sami. Krom toho zde probíhá výstavba bytových domů soukromým developerem v lokalitě u fotbalového hřiště ve čtvrti Šanghaj.

Jaké jsou zkušenosti se sběrným dvorem?

Řekl bych, že hodně pozitivní. Lidé ho často využívají, minimalizují se tak náklady na vyhledávání a likvidaci černých skládek. Hledáme ještě, jak systém s odpady více zefektivnit, připravujeme projekt optimalizace sběrné sítě na tříděný odpad.

Tím myslíte, že je příliš mnoho kontejnerů?

To ne, naopak, že by se další místa měla zřídit, rozšiřovat.

Chystáte třeba podzemní kontejnery, jako je před časem vybudoval Kolín?

Nechystáme. Máme na veřejných prostranstvích dostatek vhodných ploch. Kromě toho to je investičně nákladné, vyžaduje to speciální svozovou techniku. Navíc nemáme tolik historických částí jako Kolín, abychom museli umisťovat kontejnery do podzemí.

Podařilo se uklidnit průtah obcí, nebo se ještě chystají nějaká opatření?

Krajská správa a údržba komunikací a odbor dopravy se vyjádřily tak, že nám na hlavní silnici rychlost nesníží, namísto toho se nám snažily vyjít vstříc tak, že udělaly nový povrch, který má protihlukové vlastnosti. Lidé mi potvrzují, že má nižší hlučnost.

Dá se provoz nějak omezit?

Otázkou je, co kraj s komunikací zamýšlí dále, jestli nám připustí snížení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu, ale zatím to nevypadá. Co se týká omezení průjezdu kamionů, o tom nechtějí ani slyšet. Silnice se před deseti lety rozšiřovala, aby umožnila kamionovou dopravu, je to přivaděč na dálnici D11.

Dá se nějak Velký Osek objet?

Je další přivaděč za Volárnou, který byl údajně směřovaný pro TPCA. Na druhou stranu, řidiči kamionů si zvykli na tuto trasu. Je to podobná situace jako na jedničkové silnici v Nové Vsi I, Pňově, Osečku. Tyto silnice I. a II. třídy jsou kraje, jsou zařazené v síti regionální až nadregionální přepravy, tak je dopravci budou využívat.

Jaká je v současné době situace kolem Velkoosecké sportovní?

Stále je v konkurzu, je nedořešená situace kolem pozemků. Jejich nový vlastník není znám, konkurzní správce v první polovině tohoto roku vypisoval několik výběrových řízení. Do všech jsme se jako obec zapojili, nabídli nějakou cenu za odkoupení fotbalového hřiště, ale to neodsouhlasila většina věřitelů. Fotbalové hřiště je tím pádem stále Velkoosecké sportovní, která je v konkurzu, takže se tam nemohou odehrávat žádné investice, v podobě zvelebování trvalejšího charakteru.

Jaký je další vývoj? Získá obec pozemky zpět?

V září se má vypsat nové výběrové řízení na kupce. Buď z toho vyjde někdo, kdo nabídne cenu, kterou věřitelé schválí, nebo ne. To nedokážu předvídat.

Zateplovali jste školu a školku kvůli úspoře nákladů na energie. Jak to dopadlo?

Prošli jsme první zimou, úspory jsou řádově kolem jedné třetiny nákladů na energii, řádově kolem 350 tisíc korun, takže hodně výrazné.

Má škola dostatek žáků?

V rozumné úrovni, škola má 260 žáků, tohle je číslo, které si drží už řadu let.

Pomáhá i nová výstavba?

To určitě. I kdyby počet žáků narostl o další třídu navíc, tak s tím škola problém mít nebude, je dimenzovaná až na 400 žáků.

V poslední době školy investují do výpočetní techniky, jak to je v případě té velkoosecké?

Teď jsme zrenovovali počítačovou učebnu za více jak 500 tisíc korun, příští rok bychom chtěli zhruba ve stejné výši zrekonstruovat podlahu ve školní tělocvičně.

Je ještě něco dalšího, co se ve Velkém Oseku chystá?

Z dlouhodobého hlediska chystáme žádost o dotaci na vodovod. Současný je napájený z místního vrtu, který zásobuje 25 procent nemovitostí, zhruba 500 obyvatel. Vrt je kapacitně i stabilitou vydatnosti nejistý, takže se musí každé dva roky revitalizovat. Také svoji životnost přežil vodojem, co tu stojí. Máme nový projekt na věžový vodojem a připojení na skupinový vodovod od TPCA, což by mělo kapacitně i stabilně zajistit zdroj vody pro všechny nemovitosti. Je otázka, kdo se bude chtít napojit.

Co budete s historickým vodojemem dělat?

Necháme si udělat technické posouzení, zda je staticky v pořádku, zda je možné ho rekonstruovat a používat dále. Pokud ne, budeme hledat jinou alternativu před finální likvidací. Nevylučuji, že by tam vznikla vyhlídka, je tu rovina, z výšky 40 metrů se dá vidět do širokého okolí celého kraje.

Co dalšího se ve Velkém Oseku chystá?

Chceme analyzovat možnost energetických úspor ve všech nemovitostech a zařízeních obce, na veřejném osvětlení, topných soustavách ve školách a podobně. Následně díky metodě EPC zrealizuje vysoutěžená soukromá firma úsporná opatření. Neplatíte investice na začátku, ale z garantovaných úspor, které investicí získáte. Náklady se tak třeba v sedmi letech splatí soukromé firmě. Dále chystáme velký běžecký závod, odehraje se 24. října. Bude to běh na 6 a 12 kilometrů, včetně závodu pro děti na kilometr, chystá se i závod vozíčkářů na 14 kilometrů.

Je něco, co se vám ve Velkém Oseku nelíbí?

Nelíbí se mi současný stav nádraží. Kdo jen projíždí kolem, musí mít dojem, že to je město duchů. České dráhy ale budou převádět nádražní budovy na Správu železničních dopravních cest, plán investic jsme zatím nezískali.