Rekonstrukce čistírny odpadních vod a navazující výstavba kanalizace je největší akcí, na které se obec finančně podílí. „Akci zajišťuje VaK Nymburk a obec ji spolufinancuje,“ uvedla starostka Hana Teršová s tím, že někteří lidé na kanalizaci čekají dlouhá léta čekají.

„Jedná se o dotační projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí. Díky rekonstrukci a intensifikaci čistírny bude možné odkanalizovat nejstarší část obce,“ dodala.

Není to ale jediný velký plán pro letošní rok. „Čekáme na vydání rozhodnutí o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy,“ upozornila starostka. Zároveň se plánuje výstavba chodníků podél silnic třetí třídy, aby se děti dostaly bezpečněji do školy.

Nejen na práci se ale v Poříčanech zaměří. Na řadu přijde i kultura. Vedle plesů, kterých se v obci koná hned několik, se mohou místní těšit i na staročeské máje, které se zde konají vždy jednou za dva roky. Akci pořádají místní dobrovolní hasiči a s přípravami začali již na podzim. Veselice je to přitom vskutku velká.

„Obchází zde průvod, jehož součástí je i několik vozů a kočárů s koňmi. Nechybí krojovaní tanečníci a dechová kapela. Obcházejí se domy a poté je odpoledne v sokolovně divadelní představení a tancuje se tam česká a moravská beseda,“ popsala starostka.