„Největší investicí Zásmuk je odstranění ekologické zátěže bývalé skládky nebezpečných odpadů. Prostor odpadů na cihlářskou půdu a cihelny takzvaný „Vlčí důl“ byl od devadesátých let využíván jako skládka tekutých odpadů společnosti Aroma Praha a Astrid,“ uvedla starostka. Odpady město i blízké okolí silně znečišťují. „Usazovaly se na skládce ve formě kalů, přičemž prosakovaly a znečišťovaly okolí i okolní vodní toky,“ dodala.

Prostor „Vlčího dolu“ má svou historii. „V 80. letech byla skládka využívána pro skladování komunálního odpadu. Je to skládka s vysokým rizikem kontaminace,“ doplnila Marta Vaňková. Řešení otázky co s nebezpečnou skládkou není novinkou. „Řádově to trvá už několik let, bude to největší akce i investice. Máme na to dotace a i město se na tom bude spolupodílet,“ řekla.

Vedle této rozsáhlé změny se obyvatelé Zásmuk i okolních obcí mohou těšit na další opravy. „V plánu je oprava střechy bytového domu, který je ve vlastnictví města. Důležitým krokem bude dokončení výměny oken v budově zdravotního střediska a Základní školy. Bude dokončena projektová dokumentace na vodovod v obci Sobočice. Částečná výměna veřejného osvětlení v obci Doubravčany. Zhotovení hřiště pro děti a dospěle v Nesměni. A u nás v Zásmukách bude dokončení venkovních uprav u hasičské zbrojnice,“ poznamenala.