„O zábavu se nám dnes převážně postarají školní děti, na které oči nás rodáků rádi hledí, protože představují budoucnost, která jak doufáme, bude stále lepší," přiblížil poté následující program předseda Klubu rodáků Sokola Velim Petr Baláček.

Poté se ke slovu dostaly právě děti z místní mateřské a základní školy, které si přichystaly pásmo říkanek a písní.Slavnostního projevu se chopil ředitel místní základní školy Petr Karpeta, který vzpomenul na důležité momenty let válečných a počátku Československé republiky.

„Napadá mě otázka, zda má smysl slavit událost tak starou," zamyslel se na počátku svého projevu a upozornil, že na tuto otázku si musí každý odpovědět sám. Na konci svého projevu se však nad touto otázkou pozastavil, aby konstatoval, že ano. „Jsme si dnes, v roce 2015, se Slováky nejblíže možná za poslední dlouhá desetiletí. Jako dva suverénní státy, jako dva dobří sousedé, jako přátelé," řekl. „Masaryk, Štéfanik, Beneš – naši legionáři, vystavěli před lety pilíře, na kterých dodnes stojíme," dodal.

V závěru slavnostního dne byly odhalené hned dvě výstavy. Jedna z nich se týkala hasičských sborů Vítězov a Velim. ⋌