„Velikonoce jsou pro nás centrem křesťanského roku, největšími svátky. Prožíváme obřady od Zeleného čtvrtku do neděle, kterých se u nás účastní věřící v hojném počtu," říká českobrodský farář Matúš Kocian. Letos při sobotní vigílii, tedy noční bohoslužbě, se budou křtít dva noví křesťané, tentokrát z řad dospělých lidí. Ve farním centru pak bude následovat oslava křtu.

Střední Čechy v tradici zaostávají

„Měli bychom připomínat význam Velikonoc. Během totalitního režimu se v našem českém kulturním prostředí mnoho tradic vytratilo. Například na Moravě se stále dělají hrané pašije, do nichž se zapojuje široká veřejnost, ve středních Čechách tyto tradice zanikly. Většina dnešní mladé generace vůbec neví, co vlastně jsou Velikonoce. Staly se z nic svátky jara, jak je minulý režim přejmenoval. Snad veřejnost i u nás opráší své kulturní a duchovní kořeny," doufá Matúš Kocian a připomíná zcela jiný přístup veřejnosti během vánočních svátků, kdy si i nevěřící najdou cestu do kostelů.

V Českém Brodě můžete po včerejší mši svaté na památku Poslední večeře Páně zajít například dnes, tedy na Velký pátek, od 20 hodin na velikonoční vigílii, velkopáteční křížová cesta se v kostele koná od 15 hodin.

V neděli je pak připravená slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v osm hodin se koná v kostele v Přistoupimi, v 9,30 pak v Českém Brodě. Každou neděli je po mši svaté otevřená fara k setkání.

Mše svaté nejen v Bartoloměji

V Kolíně v chrámu sv. Bartoloměje začíná velkopáteční mše dnes v 18 hodin. Předtím v 15 hodin se odehraje ve Veltrubech, v 16 hodin v Nebovidech a v 17 hodin ve Velimi. Sobotní velikonoční vigilie začne v 18,30 hodin v Nebovidech a ve Veltrubech a ve 21 hodin v chrámu sv. Bartoloměje, ve stejnou hodinu také ve Velimi.

Nedělní Boží hod velikonoční startuje v osm hodin ráno ve sv. Bartoloměji v Kolíně stejně jako v kostelíku ve Velimi. V 8,15 hodin začíná mše ve Velkém Oseku, v 9,30 hodin v Kolíně v kostele sv. Víta, v 9,30 v kostele v Pňově Předhradí, v 10,45 ve Veltrubech, v 11 hodin v Ovčárech, v 15 hodin ve Starém Kolíně, v 17 hodin v Nové Vsi a v 18 hodin v Kolíně v Nejsvětější Trojici.

Velikonoční bohoslužby v okolí

Podobně tomu bude na Velikonoční pondělí. V osm hodin začíná mše v Kolíně ve sv. Bartoloměji stejně jako v kostelíku ve Velimi. O čtvrt hodiny později začne bohoslužba ve Velkém Oseku. V půl desáté začíná mše v Červených Pečkách, v kostele sv. Víta v Kolíně a v Pňově Předhradí. Ve tři čtvrtě na 11 pak ve Veltrubech a v 11 hodin v Býchorech. V 18 hodin pak v Kolíně v kostele Nejsvětější Trojice.

Dnes v 16,40 začíná křížová cesta a poté obřady Velkého pátku v kostele sv. Václava v Pečkách, sobotní vigílie se tam uskuteční od 20 hodin. Nedělní slavnost Zmrtvých- vstání Páně s požehnáním pokrmů začíná v Pečkách v osm hodin, v Ratenicích v 9,40 a v Cerhenicích v 10,45. Mše na Velikonoční pondělí začíná v Pečkách v devět hodin ráno.