Regionální muzeum, které v budově sídlí, zde otevřelo výstavu nazvanou Dějiny Veigertovského domu. „Expozice se zaměřuje jednak na historii domu, jednak prezentuje i neuvěřitelně bohaté archeologické nálezy, které byly objeveny při rekonstrukci objektu,“ přiblížil hned dva zásadní důvody k návštěvě předseda krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

Veigertovský dům na dnešním Karlově náměstí byl postaven ve druhé polovině 13. století – a milovníky historie zaujme, že na samém sklonku 15. věku byl jeho držitelem Jakub Krčín z Jelčan. Šlo o předka legendárního Jakuba Krčína – jeho stejnojmenný vnuk se stal rožmberským regentem, který se proslavil jako geniální stavitel jihočeských rybníků a stok (těch si on sám cenil podstatně více než velkých vodních ploch, protože k jejich vyměřování musel vynaložit více důvtipu). Na stáří se usadil v Křepenicích u Sedlčan, které mistrovsky, i když morálně ne zrovna nejčistším způsobem dokázal získat do svého držení…

Tyhle známé příběhy ovšem nová expozice nepřipomíná. Zato se návštěvníci mohou dovědět, co zná jen málokdo. Čeká je seznámení se stavebním vývojem domu, do něhož právě zavítali, přestavěného nejprve barokně a později do klasicistní podoby. Mohou si prohlédnout četné nálezy, které archeologové objevili při výkopech v letech 2014–2015. Důraz však není kladen jen na velmi dávnou historii. Doslova nepřehlédnutelný je model, který představuje podobu domu na počátku 19. století.

Nejmodernější dějiny domu jsou vlastně spjaty s historií už bezmála sto let. Nu dobrá; míň – i téměř devět desetiletí je ale úctyhodné číslo. Muzeum zde sídlilo už za první republiky. Po půlstoletí provozu byla budova na počátku osmdesátých let vyřazena z provozu. Pak se dlouho nedělo nic, když chystanou rekonstrukci zhatily po roce 1989 vleklé majetkové spory. Táhly se až do roku 2013, načež kraj objekt za éry hejtmanů Josefa Řiháka a zvláště Miloše Petery (oba ČSSD) zrekonstruoval a dostavěl.

Od roku 2016 v něm opět působí muzeum. Když dům loni v březnu po třech desetiletích přestižením pásky zpřístupnila pro veřejnost již současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), šlo o událost provázenou obrovským zájmem kolínské veřejnosti. Stovky zájemců o prohlídku se tehdy musely uvnitř prostřídat na etapy.