Vedení radnice se tak zavázalo k rozvoji města v celkem šestnácti oblastech. Kapitoly pojednávají například o otevřené radnici a transparentní samosprávě, transparentnímu jednání a rozhodování zastupitelů, rozvoji města, financích, regionálním rozvoji, školství, kultuře…

Velký prostor je věnovaný bezpečnosti města. V prohlášení stojí, že město Kolín deklaruje politiku nulové tolerance vůči veškerým druhům trestné činnosti na svém území; vedle toho chce radnice pokračovat v projektu Bezpečného Kolína; hovoří o zrušení heren a o tom, že vůči nim nadále platí nulová tolerance. A mimo jiné chce nadále důsledně koordinovaně kontrolovat kolínské ubytovny – a stavební závěrou i nadále chce zajišťovat, aby se nové nestavěly. Tím ale výčet prvků v kapitole nekončí, hovoří například o pokračování kurzů sebeobrany pro ženy.

Další velkou kapitolou je regionální rozvoj. Město hovoří o spoustě plánů, například záměr postavit multifunkční sportovní halu pro sporty bez vlastního zázemí; nadále chce vedení Kolína pokračovat v revitalizaci sídlištních ploch v Kolíně, nadále renovovat areál kolínského zámku a po rekonstrukci Pražské ulice se má rekonstruovat širší centrum města – na ose náměstí Republiky, ulice Politických vězňů, Mostní a Kutnohorská – podle možností v návaznosti na opravy Nového mostu. Vedle toho se radnice zavázala pokračovat v rozsáhlé rekonstrukci kanalizačních řadů v Kolíně a vytvořit záchytné parkoviště P+R ve Starokolínské ulici – v návaznosti na prodloužení podchodu pod vlakovým nádražím.

Vít Rakušan popsal vznik programového prohlášení tak, že základní verzi připravili s vedoucími odborů, poté návrh poslali k připomínkování všem koaličním zastupitelům a následně se dohodli na finální verzi. „Programové prohlášení zveřejníme na stránkách města, pustíme ho do otevřené občanské diskuze,“ dodal starosta.