Po kolikáté jste byl ve volební komisi?

Já jsem byl ve volební komisi podruhé. Poprvé jsem byl v roce 2004, když bylo referendum o vstupu do EU.

Proč jste pak tolik let v komisi nebyl?

Protože jsem sám kandidoval. Kandidoval jsem do parlamentu, krajských voleb a pak také do zastupitelstva obce.

Předsedou jste byl nyní poprvé nebo jste měl tuto funkci již před lety?

Teď jsem poprvé, předtím jsem byl jen členem komise. Nicméně jsem se přihlásil do volební komise, protože jsem zastupitel Plaňan.

Chtěl jsem být také člen komise, protože si myslím, že by v komisi zastupitel měl být a shodou okolností jsem byl v tajném hlasování zvolen předsedou.

Jaký je rozdíl mezi tím dělat volebního komisaře a předsedu komise?

To řeknu upřímně, že je to opravdu rozdíl, protože předseda a zapisovatel má velkou zodpovědnost. Každopádně ti dva zodpovídají za bezproblémový průběh voleb.

V naší komisi je nyní paní zapisovatelka ve své funkci poprvé, stejně jako já, oba jsme absolvovali školení. Osobně jsem si několikrát shlédnul instruktážní video, abychom to udělali přesně tak, jak se to má dělat.

V čem kromě zodpovědnosti se liší funkce komisaře a předsedy volební komise?

Určitě jsem jako předseda člověk, který musí být první ve volební místnosti a stejně tak musím odcházet jako poslední. Musím všechny urny zapečetit a společně se členy komise podepsat. A samozřejmě jsem musel v sobotu jako první do volební místnosti odpečetit urny.

Co se týče přenosné urny, musí s ní chodit předseda nebo místopředseda?

Ne, s tou chodí dva členové volební komise, které určí místopředseda nebo předseda volební komise. Ve volební místnosti vždy musí být místopředseda nebo předseda, nikdy tam nemohou být jen členové komise.

Jednotlivé politické strany si mohou mít své kandidáty do volební komise. Byl v plaňanské komisi někdo takový, koho navrhla strana?

Ano, byli tady za dva kandidáti, jeden z nich za KSČM a druhý za KDU-ČSL, jiné strany tu své kandidáty na volební komisaře neměly.

Takže zbytek volební komise byli dobrovolníci z řad občanů?

Ano, v podstatě dobrovolníci, nestraníci. A já jako zastupitel. Pak byli v komisi samozřejmě zaměstnanci obecního úřadu.

Zažil jste během voleb nějaký trapas voličů nebo nějakou úsměvnou historku, o kterou se můžete podělit?

Třeba jeden z mých kamarádů si zapomněl občanský průkaz za plentou.

Nebo se lidé snaží do urny hodit modrou obálku, ve které lístky dostali, místo úředně orazítkované bílé. Několikrát jsme upozorňovali voliče, že tu modrou obálku ne, že tu bílou.

Přišel někdo s neplatnou občankou?

Platnost občanských průkazů byla bez problému. Samozřejmě jsem všechny komisaře upozorňoval, ať platnost občanských průkazů kontrolují.

Chodí lidé volit na volební průkazy?

Měli jsme vydaných patnáct volebních průkazů, nahlášení však byli dva voliči s průkazem.