Ředitel Vodního světa Jan Širc však poplašné zprávy dementoval. „Důvod k obavám není. Poslední měření na legionellu v lednu a únoru vycházela jako nulová. Kdysi předtím, byly jednou naměřeny nadlimitní hodnoty, což se ihned řešilo. Akvapark má nedávno nainstalováno zařízení, které tyto bakterie likviduje,“ řekl Širc.

Jak zpráva vznikla, vysvětluje ředitel faktem, že jeden z propuštěných důležitých zaměstnanců rozšiřuje fámu, která má Vodní svět poškodit.

Odběr vody provádí akreditovaná firma a výsledky pak kontroluje hygienická stanice. Nemoc legionářů byla poprvé popsána u členů Americké legie ve Filadelfii v roce 1976, výzkumy později zjistily případy legionářské nemoci již v roce 1943.

Nemoc postihuje plíce a oslabení jedinci mohou zemřít na zápal plic.Legionely se běžně vyskytují ve vodě a v půdě. Přenáší se klimatizací, vzduchotechnikou, vodovodními sítěmi, ale i vodotrysky apod. K nákaze dochází především inhalací kontaminovaného aerosolu. Přenos z člověka na člověka prokázán nebyl.

Jiří Červín